Bo Syver Ringnes er fra Brevik i Porsgrunn og studerer sykepleie ved campus Porsgrunn. Han jobber allerede i hjemmetjenesten, og ser nå frem til en framtid som sykepleier. 

– Jeg ønsket meg en uforutsigbar jobb der ingen dager er like. Derfor er sykepleie helt perfekt for meg.     

Praksis i studiene - en viktig del av utdanningen 

Bo foreller at praksis er en viktig del av utdanningen, og motivasjonen for å bli sykepleier har blitt enda større etter at han begynte på studiene. 

– Vi får masse trening på simuleringssenteret på universitetet før vi skal ut i praksisstudier på sykehus, forklarer han.

Her får studentene trent på prosedyrer som å sette sprøyter, måle blodtrykk og injeksjoner. Dette gjør at han følte seg tryggere da han måtte sette sin første injeksjon på en pasient. 

– Det er veldig nyttig å øve sammen med andre studenter på SIM-senteret. Vi møter på utfordringer som vi løser sammen. Vi hjelper hverandre og gir tilbakemeldinger.

Sykepleiere har store karrieremuligheter 

Bo gleder seg til å bli sykepleier, men vurderer også å ta videreutdanning når han er ferdig med bachelorgraden. 

– Jeg vurderer å utdanne meg til anestesisykepleier eller akuttsykepleier senere. Det er spennende at det er mange muligheter for å spesialisere seg og skape sin egen karriere, sier han. 

På USN har du mange muligheter for å spesialisere deg etter en bachelor i sykepleie. Les mer om alle mulighetene sykepleiere har

Sykepleie - et yrke med mye ansvar

Bo mener flere forbinder sykepleie med mye stell, men det er kun en del av jobben. Når han tar på seg uniformen får han et ansvar og skal utføre en jobb.

– Som sykepleier får du en vurderingsevne og må kunne stole på de vurderingene du gjør. Man gjør objektive vurderinger hele tiden og må kunne stole på den kunnskapen man har lært. 

Viktig med mannlige sykepleiere

– Jeg vil beskrive meg selv som en omsorgsfull person. Det er én av flere viktige egenskap å ha med seg om man skal bli sykepleier, forteller Bo.

Han mener yrket passer flere menn. Sykepleieyrket handler om omsorg og stell, men også så mye mer enn det. En kombinasjon av stell, omsorg, klinisk og anatomisk kunnskap, medmenneskelighet og verdighet.

Du må vise omsorg for pasientene, men du må også ha høy faglig kompetanse, utføre viktige prosedyrer og studere anatomi og sykdomslære på et høyt nivå. 


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om våre studier innen helsefag. Sendes ut ca. hver fjortende dag.

Meld meg på

 

 

Tomine Norbakk i simuleringssenteret i Drammen

Tomine er kjempefornøyd med sykepleierstudiet på USN

Vil du få et av de beste yrkene som finnes? Sjekk ut sykepleie!