Med en bachelor i sykepleie har du sikret deg en utdanning som åpner mange karrieredører i arbeidslivet og for videre utdanning.

Som sykepleier kan du kan nemlig velge å spesialisere deg innen et område som du brenner spesielt for og har lyst til å jobbe dedikert med.

Etter at du har fullført bachelor i sykepleie, kan du gå videre på en mastergrad eller spesialisere deg innen et felt gjennom etter- og videreutdanning som sykepleier.   

Ved USN har du et hav av videre muligheter som utdannet sykepleier. 

Mulighetene dine som sykepleier ved USN

Ønsker du å spesialisere deg innenfor et felt så har USN flere mastergrader og videreutdanninger for deg. På campus Vestfold tilbyr vi master i jordmorfag, master i anestesisykepleie, master i intensivsykepleie og videreutdanning innen operasjonssykepleie og kreftsykepleie.

Ved campus Porsgrunn kan du ta en master i barnevernsarbeid eller helsesykepleie (opptak høsten 2023) om du ønsker å jobbe med barn og unge. 

Ved campus Drammen og Vestfold tilbyr vi master i avansert klinisk allmennsykepleie som er for deg som ønsker en bredere ekspertkompetanse innen sykepleierfaget. 

Vi tilbyr også tre tverrfalige mastere på ulike campuser: Master i klinisk helsearbeid og master i samfunn og helse. 

jordmorstudent

Ved campus Vestfold kan du ta en master i jordmorfag

Kanskje går du med en drøm om å bli leder? Med en sykepleierutdanning i bunn, kan du nemlig velge å ta andre fag som økonomi, markedsføring, IT og ledelse. Eller du kan gå videre med en masterutdanning i klinisk helsearbeid eller samfunn og helse.

Velger du master i klinisk helsearbeid kan du spesialisere deg innen

  • sammensatte helsetilstander
  • digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester

Slik blir du spesialist som sykepleier hos oss

Ved USN kan du velge å spesialisere deg som sykepleier gjennom flere ulike mastergradprogrammer:

I tillegg kan du også ta den høyeste akademiske utdanningen, nemlig en doktorgrad i personorientert helsearbeid:

Er du interessert i etter- og videreutdanning som sykepleier, har vi mange ulike valgmuligheter. Her finner du oversikten. Høsten 2022 kan du blant annet starte på en videreutdanning i kreftsykepleie og operasjonssykepleie.

Hvor kan du jobbe som sykepleier? 

Som sykepleier kan du jobbe på sykehus i alle avdelinger, både på akuttmottak, fødestuer, kirurgiske og medisinske avdelinger.

Du kan jobbe på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmetjenesten, helsestasjoner, i ambulansetjenesten, skolehelsetjenesten, psykisk helsevern og rus, bedriftshelsetjenester og med rådgivningstjenester. Sykepleiere kan også jobbe i private klinikker og medisinske firma. 

Spesialiserer du deg innen intensivsykepleie vil du kunne jobbe som intensivsykepleier på en intensivavdeling. En operasjonssykepleier jobber på operasjonsrommet. En anestesisykepleier kan derimot jobbe på flere avdelinger på et sykehus eller i ambulansetjenesten. Velger du derimot en master i avansert klinisk allmennsykepleie får du en enda bedre breddekunnskap innen sykepleiefaget og kan jobbe i både det private og offentlige.

intensivsykepleierØnsker du å spesialisere deg innen sykepleiefaget? Da kan master i intensivsykepleie være noe for deg

Eller hva med å jobbe som sykepleier i Forsvaret? Eller jobbe med forskning og undervisning? Det som er helt sikkert, er at sykepleierutdanningen din åpner mange karrieredører, også i utlandet i for eksempel en hjelpeorganisasjon og offshore. 

Med sykepleierutdanning i bunn, kan du søke helt andre studier, som for eksempel ledelse. Da kan du jobbe i den administrative delen av helsesystemet.

Hvilke egenskaper må jeg ha som sykepleier?

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre. Du forebygger og behandler sykdom hos barn og unge, familier og eldre. Du jobber med akutt eller kronisk syke og personer med psykiske lidelser. Du må ha høy faglig kompetnase innen anatomi og farmakologi og kunne være sikker på å ta viktige og riktige avgjørelser. 

Du bør være god på å samarbeide med andre, ikke bare med pasienter og pårørende. Du jobber nemlig tett sammen med annet helsepersonell, politi, brannvesen, teknisk personell og lignende. Som sykepleier må du kunne lede og ta ansvar for samarbeidet. 

Malin Mevåg i simuleringssenteret for jordmorstudenter

Å bli jordmor er en fantastisk mulighet

Malin får snart drømmen sin oppfylt. Hun studerer master i jordmorfag og er snart ferdig utdannet jordmor.