Malin Mevåg tar master i jordmorfag ved USN. Dette er et populært studium for sykepleiere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse.

Malin har lenge drømt om å bli jordmor, men det var først da hun fikk egne barn at hun ble helt sikker på at det var karrieren hun ville satse på. 

 Å få følge kvinner gjennom svangerskap, fødsel og barseltid er for meg et privilegium og jeg føler meg heldig som skal jobbe med livets største mirakel hver eneste dag. 

Hun flyttet til Vestfold fra Tromsø hvor hun jobbet som sykepleier, og tar nå master i jordmorfag som USN tilbyr på campus Vestfold. 

En jordmor må ha mange egenskaper

Som jordmor jobber man tett på kvinner og deres familier og man må kunne støtte, veilede og gi omsorg i denne viktige fasen i livet. Malin liker at man som jordmor jobber med å fremme den naturlige fødselen, samtidig som man har bred kunnskap om patologi og akutte situasjoner som kan oppstå. En jordmor er også ekspert på kvinnehelse og har en viktig rolle i forebyggende helsearbeid. Malin vet godt at en god jordmor kan gjøre en forskjell. 

Med mastergrad i jordmorfag er du rustet til å utføre mange selvstendige oppgaver og påta deg stort ansvar.

En jordmor må trives med mye ansvar, like å jobbe selvstendig og mestre å jobbe i team. Selv om jordmødre jobber mye selvstendig er det viktig å huske at de alltid inngår i et team og jobber tett med andre yrkesgrupper for å sikre den beste omsorgen for den gravide og barnet, sier Malin.

– Det å bli jordmor er helt fantastisk!

Hun mener den viktigste oppgaven en jordmor har er å hjelpe kvinnen og hennes partner med å få en god opplevelse av svangerskapet, fødselen og barseltiden.

— Jeg må kunne lytte til kvinner og deres ønsker, og hjelpe dem med å realisere disse. Dessuten må jeg forberede dem til tiden som kommer under svangerskapet og fødselen samt i barseltiden. I tillegg må jeg kunne gi prevensjonsveiledning og ha god kunnskap om kvinnehelse, sier Malin.

Lærerike praksisperioder og kontakt med arbeidslivet

Masterstudiet ved USN er bygd opp slik at man har teori og ferdighetstrening før praksisperioden. Ferdighetstreningen gjennomføres på et moderne simuleringssenter på campus med dyktige forelesere. 

Malin Mevåg trener på jordmorferdigheter

Malin mener at dette gjør at man enklere kan knytte praksis opp mot det vi har lært i teorien.

— For meg er selvfølgelig praksis veldig spennende, og vi gleder oss stort til å komme i gang. 

Drømmejobben etter masterstudiet

Etter mastergraden ønsker Malin å jobbe på en føde- og barselavdeling på et sykehus. Hun trives godt med å jobbe i team og ha en arbeidshverdag som er preget av litt action og adrenalin.

— Jeg liker å gå på jobb og aldri helt vite hva som møter meg og at jeg kan lære noe nytt hver eneste dag. Jeg tenker at det er fint å samle mye erfaring fra sykehus før man eventuelt beveger seg ut i andre stillinger som jordmor. Man kan eksempelvis også jobbe med gravide i svangerskapsomsorgen, med seksualitet og helse for ungdom eller seksuelle overgrep.

– Spennvidden er stor og mulighetene mange.

Spennende yrke

Som jordmor vil man oppleve mange oppturer, men og flere utfordringer.

Linda Ljungblad underviser på master i jordmorfag og vet det kan være mange vanskelige situasjoner en jordmor kan komme i. 

— Det er mange tøffe situasjoner og også triste opplevelser. Da er det godt å ha gode praksisveiledere og medstudenter man kan reflektere sammen med, forteller Linda.

Det krever styrke å bli med på noen av opplevelsene:

Hos kvinnene som får utfordringer med fødselen er det viktig at jordmoren hjelper til med å bevare det normale underveis; at man klarer å skape trygghet og en relasjon hvor kvinnens ønsker blir ivaretatt, sier hun.

Birigtte studerer bachelor i sykepleie

10 gode grunner til å bli sykepleier ved USN

Universitetslektor Dag og sykepleierstudentene Torine og Birgitte har ti gode grunner til å anbefale sykepleierutdanningen på USN.