Linda Wike Ljungblad

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-36)
Jeg er jordmor og har skrevet en doktorgrad som handler om å forberede jordmorstudenter til gjenoppliving av nyfødte barn. Det er viktig å identifisere behovet for, samt å initiere riktige tiltak innenfor det første minuttet etter fødsel, som globalt omtales som "the golden minute". Jordmødre er med på de fleste fødsler, og er derfor den profesjonen som oftest gjør denne vurderingen. Situasjoner som kommer som "lyn fra klar himmel" er mest utfordrende, da jordmor ikke har hatt mulighet til å forberede seg. Jordmorstudenter starter sin trening til dette som studenter, og fortsetter å trene på dette gjennom hele jordmorkarriæren sin, da dette er en livslang læringsprosess. Disse ferdighetene er ferskvare, og må trenes på i korte økter med hyppig frekvens. Ferdighetene må sitte som en ryggmargsrefleks, slik at jordmor reagerer og jobber på "autopilot" når et nyfødt barn ikke puster etter fødsel. I min doktorgradsavhandling presenterer jeg en skreddersydd workshop til jordmorstudenter med mottoet "keep it simple", med påfølgende huskeregel: "stimulate-ventilate-collaborate". Jeg har selv 20 år med klinisk praksis fra ulike fødeavdelinger i Norge, Sverige, Island og Tanzania. Før jeg ble jordmor jobbet jeg som nyfødt-sykepleier, og det var her min interesse for opplæring og trening på gjenoppliving av nyfødt barn startet i 1999.

Ansvarsområder

Ansvarsområder ved Master i Jordmorfag:

1. Emneansvarlig i "normalitet i svangerskap, fødsel og familiedannelse"

2. Emneansvarlig i "komplisert svangerskap, fødsel og familiedannelse"

3. Simuleringstrening for jordmorstudentene på USN

4. Internasjonalisering for jordmorstudenter (Pune, India)

 

Kompetanse

Jeg har skrevet en doktorgradsavhandling som handler om jordmødres erfaringer med gjenoppliving av nyfødte barn og hvordan lære jordmorstudenter disse ferdighetene. Disputas 19 desember 2023.

Link til min avhandling her: https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/3105906/2023_176_Ljungblad_dissertation.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jeg er engasjert i simulerinstrening som læringsmetode for at jordmorstudenter skal lære seg ferdigheter i en trygg læringskultur der emosjonelle reaksjoner anerkjennes. Å bli en god jordmor er en livslang læringsprosess, der man aldri slutter å lære og utvikle seg. Akutte situasjoner må håndteres med en ryggmargsrefleks som går på autopilot, spesielt når situasjoner oppstår som "lyn fra klar himmel". Disse ferdighetene må trenes på hyppig og regelmessig, fordi de er "ferskvare" og krever kontinuerlig oppdatering.

Linked-In: https://www.linkedin.com/in/linda-wike-ljungblad/ 

CV

 

Publikasjoner

Linda Wike Ljungblad Nrk.no nettsak 25/3 2024: https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/jordmor-laerer-opp-fleire-jordmodrer-til-a-gjenopplive-nyfodde-i-tanzania-1.16808791?header=off&viewContext=no.nrk.mobil.nrknoapp&bridgeVersion=1.0.0&appVersion=5.2.3&fbclid=IwAR0qdhz8knvkFCriK81osFflLAxaqZnauE5NaueOoJ0Ejh8C0t6iCLdckak

 

Linda Wike Ljungblad Nrk radio 18 mars 2024: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-vestfold/DKVE01005524

 

Linda Wike Ljungblad: Tønsbergs Blad papiravis, forsideoppslag og forside på lørdagsdelen, pluss 2 ½ side inni avisa lørdag 9. mars 2024 https://eavis.tb.no/titles/tonsbergsblad/6119/publications/3004/pages/1

https://eavis.tb.no/titles/tonsbergsblad/6119/publications/3004/pages/25

https://eavis.tb.no/titles/tonsbergsblad/6119/publications/3004/pages/26

https://eavis.tb.no/titles/tonsbergsblad/6119/publications/3004/pages/28

 

Linda Wike Ljungblad: NRK nettavis Vestfold og Telemark lørdag 9. mars 2024 https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/livsviktige-sekunder-etter-fodselen-_-na-skal-jordmorstudenter-ove-mer-pa-gjenoppliving-1.16746123

 

Linda Wike Ljungblad: NRK Radio, Nyhetsmorgen P2 tirsdag 5. mars https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/sesong/202403/NPUB32004624#t=57m

 

Linda Wike Ljungblad: NRK TV, distriktssending Vestfold og Telemark 5. mars https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-fra-vestfold-og-telemark/202403/DKVT99030524/avspiller

 

Linda Wike Ljungblad: Tønsbergs Blad nettavis mandag 4. mars 2024, https://www.tb.no/lindas-metode-kan-redde-nyfodte-barn-en-stor-utfordring/s/5-76-2280062?key=2024-03-04T08:26:05.000Z/retriever/1de5cf8c838fcc1f38984da7f6716d91b541a87b

 

Linda Wike Ljungblad: Ambulanseforum 12.11.2021. «Nyfødtresuscitering fra et jordmorperspektiv». https://ambulanseforum.no/artikler/nyfodtresuscitering-fra-et-jordmorperspektiv

 

 

Linda Wike Ljungblad 2019, Written report; Delayed cord clamping, NSF, “kloke-valg-

kampanjen”, Den Norske Legeforening https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/til-helsepersonell/jordmorforbundet/unnga-tidlig-avnavling-av-nyfodte/

 

 

Publikasjoner i Cristin