info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Master i jordmorfag

Vestfold - Heltid

Er du sykepleier og ønsker å bli jordmor? Med denne utdanningen kan du arbeide med svangerskapsomsorg i kommunehelsetjenesten, ved føde-/barselavdelinger i sykehus og fødestuer samt i privat virksomhet.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 5163
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4
 • Antall studieplasser: 35
Minn meg på søknadsfrist
Malin Mevåg - master i jordmorfag
Malin Mevåg - master i jordmorfag
Martine Topaas Billington - trener på ferdigheter
Martine Topaas Billington - trener på ferdigheter
Mari Ellingsen, Master i jordmorfag, simuleringssenterer på campus Vestfold.
Mari Ellingsen, Master i jordmorfag, simuleringssenterer på campus Vestfold.

Hvorfor ta master i jordmorfag?

Som jordmor arbeider du med å gi nødvendig støtte, omsorg og rådgivning i løpet av svangerskap, fødsel og barseltid.

Hva slags jobb får du?

Med master i jordmorfag kan man arbeide med svangerskapsomsorg i kommunehelsetjenesten, ved føde- og barselavdelinger i sykehus, på fødestuer og i privat virksomhet.

Kontakt med arbeidslivet

Vi gir deg veiledning til å gjennomføre kliniske studier både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Universitetet benytter praksisplasser over hele Sør-Østlandet.

Dette lærer du på master i jordmorfag

Masterstudiet består av teoretiske og kliniske studier:

 • Svangerskap, fødsel og familiedannelse, del 1 og 2
 • Kvinnehelse, seksualitet og reproduktiv helse
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode i jordmorfag
 • Kliniske studier i kommunehelsetjenesten
 • Kliniske studier i spesialisthelsetjenesten, nivå1 og 2

Obs. Du må påregne reisevei knyttet til kliniske studier.

Malin Mevåg - master i jordmorfag

Å bli jordmor er en fantastisk mulighet

– Det er fantastisk å få muligheten til å bli jordmor. For meg er det et privilegium å få møte og støtte kvinner og par i en svært viktig fase av livene deres, sier jordmorstudent Malin Mevåg.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført master i jordmorfag kan du søke deg inn på universitetets ph.d.-program i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av jordmorfag i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. 

 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2024 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre. I tillegg må du ha autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års relevant yrkespraksis som sykepleier.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Minn meg på søknadsfrist

Har du spørsmål?