Videreutdanning i helse- og sosialfag

Vi tilbyr et bredt spekter av etter- og videreutdanninger tilpasset sykepleiere og andre med helse- og sosialfaglig utdanning. Med videreutdanning fra USN får du den kompetansen du trenger enten om du vil bygge på den utdanningen du allerede har – eller du søker nye karriereveier.

Vår undervisning er forskningsbasert. Det vil si at du oppdateres på den nyeste kunnskapen på fagfeltet direkte fra våre fremste fagfolk. De aller fleste studietilbudene er lagt opp slik at du kan studere ved siden av jobb; studiene er samlingsbasert og tilbys på deltid.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap tilbyr etter- og videreutdanninger fra tre campus; Porsgrunn, Drammen eller Vestfold – og tilbudene vil variere fra et studieår til et annet.