Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene
en Meny close

Mulighetene for deg som vil bli, eller allerede er sykepleier

Velger du sykepleie på USN får du en attraktiv utdanning, enten du tar en bachelor i sykepleie eller en av de mange masterutdanningene våre.

9
Drammen, Porsgrunn, Vestfold + fleksibel sykepleierutdanning i Viken og Telemark.
Sara Aulie tar en bachelor i sykepleie på campus Drammen

Sykepleierutdanningene på USN

Vi utdanner modige, selvstendige og kritisk tenkende sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre som er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Du kan også ta en master hos oss, og vi har mange etter- og videreutdanninger for sykepleiere.

Underviserne våre har lang erfaring fra arbeid i helsevesenet som forskere og undervisere. De sørger for at du får gode praksisperioder, og at du får øvd på ferdighetene dine i de moderne simuleringssentrene på campusene.

Vi har simuleringssentre ved campus Drammen, Vestfold og Porsgrunn. På campus Vestfold har vi også et simuleringssenter for spesialistutdanningene våre.

Vi tilbyr også en bachelor i sykepleie på deltid for de som bor i utvalgte kommuner i Telemark og Viken. 

Samarbeid med forskere

Vi forsker sammen med samarbeidspartnere og studenter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Både forskere og undervisere er tett på det vi gjerne kaller praksisfeltet, som sykehus, hjemmetjenester og andre som gir offentlig helsehjelp.

Målet vårt er å fremme helse i et livsløpsperspektiv.

Som student blir du en del av dette fellesskapet. Det er et faglig fellesskap som er inkluderende, støttende, åpent og preget av delingskultur.

avansert klinisk sykepleierstudent

Sykepleierutdanningene våre er svært relevante og tett på bransjen. Utdanningene er etterspurte, og du møter undervisere med høy klinisk kompetanse og lang arbeidserfaring.

– Pia Bing-Jonsson, dekan fakultet for helse- og sosialvitenskap