Master i anestesisykepleie

Master i anestesisykepleie

Vil du ta vare på og bedøve pasienter som skal ­opere­res ­eller undersøkes? Anestesisykepleieren er der for pasienten fra mottakelsen på operasjons­avdelingen til avleveringen på oppvåkningsavdelingen.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2021
Studiepoeng
120
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor velge masterstudiet i anestesisykepleie?

Som anestesisykepleier har du ansvar for pasienter som trenger bedøvelse (anestesi). Du gir pleie og behandler deres smerter før, under og etter operasjoner og i forbindelse med skader, ulykker og svikt i livsviktige funksjoner.

Pasientenes tilstand kan endre seg raskt, så anestesisykepleiere må mestre hyppige og raske fokusskifter. Anestesisykepleiere møter pasienter i alle aldre – fra nyfødte til eldre.

I akutte situasjoner i og utenfor sykehus skal anestesisykepleiere kunne vurdere situasjonen selvstendig, sette i gang livreddende behandling og ta faglig begrunnede valg.

Innpass/påbygg til master i anestesisykepleie

Intensivsykepleie-studenter gjenskaper en realistisk operasjon-situasjon. Foto

Hva slags jobb får du?

Anestesisykepleiere arbeider i hovedsak på anestesi-, operasjons- og postoperative avdelinger. Mange jobber også på akuttmottak, smerteklinikker, eller med prehospitalt arbeid og transport av akutt/kritisk syke pasienter. Det er også behov for anestesisykepleiere i krigs- og katastrofearbeid, humanitært arbeid, beredskapstjeneste og innen offshorevirksomhet.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har en klar klinisk profil, slik at du skal utvikle kvalifikasjoner som funksjonsdyktig anestesisykepleier. Derfor foregår store deler av studiet der profesjonen faktisk utøves, og masteroppgaven skal knyttes tett opp til relevante kliniske problemstillinger.

Studiet tilbyr kliniske studieplasser i Buskerud, Telemark og Vestfold. Studentene blir fordelt etter helseforetakenes kapasitet med tanke på gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

 

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på master i anestesisykepleie

Anestesisykepleiere har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar når det gjelder sin kliniske yrkesutøvelse, og kan gjennomføre generell anestesi ved enklere inngrep på ellers funksjonsfriske pasienter. I samarbeid med anestesilege skal anestesisykepleier kunne gi anestesi til pasienter med mer komplekse sykdommer, men kan selvstendig overvåke pasienter under regionalanestesi, dyp sedasjon og narkose.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng, som gir tittelen master i anestesisykepleie. Studentene kan søke om å avslutte etter gjennomført 90 studiepoeng, som kvalifiserer til tittelen anestesisykepleier.

Kliniske studier gjennomføres ved sykehusene Vestfold HF, Telemark HF og Vestre Viken HF.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i anestesisykepleie i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium

Videre utdanningsmuligheter

Studieprogrammet fører frem til graden master i anestesisykepleie og kvalifiserer til opptak til relevant doktorgradsprogram. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan du søke opptak ved p.hd.-programmet i personorientert helsearbeid.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie. I tillegg kreves norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant arbeidserfaring som sykepleier i 100 prosent stilling. Med relevant praksis menes praksis fra intensiv/postoperativ avdeling, medisinsk overvåkning, akuttmottak, samt kirurgisk eller medisinsk sengepost med akuttfunksjon eller lignende.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

Poenggrenser ved forrige opptak:

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student