Fiona Flynn er programkoordinator for vår master i anestesisykepleie ved campus Vestfold. Hun har lang fartstid som sykepleier og anestesisykepleier. Siden 2012 har hun undervist anestesistudenter og er den du kan spørre om du lurer på om anestesisykepleie er noe for deg. Sammen med tidligere student Maren Solberg Sandal og Aleksander som nå går siste året på master i anestesisykepleie får du 5 gode grunner til hvorfor du bør begynne på en master i anestesisykepleie i januar.

1. En pasient om gangen

En anestesisykepleier har ansvar for kun en pasient om gangen. Det betyr at du har mulighet for å ha pasienten i sentrum samtidig som du har ansvar for pasientens livsviktige funksjoner fra ankomst på operasjonsavdelingen til overflytting til postoperativ avdeling.

Maren studerte master i anestesisykepleie ved USN

Maren studerte master i anestesisykepleie ved USN

Som anestesisykepleier har du muligheten til å gjøre møtet med operasjonsrommet noe mer positivt, mener Maren.

Du får jobbe med kun den ene pasienten og følge den gjennom behandlingen.

2. Tempo og raske sceneskift

En anestesisykepleiers arbeidsoppgaver er varierte, komplekse og til dels uforutsigbare. Det stilles krav til at du kan mestre de ulike oppgavene, prioritere riktig og tilpasse deg nye situasjoner raskt.

Ingen dager er like for en anestesisykepleier, sier Maren.

 – En dag kan en for eksempel være med på å gi anestesi til en som skal føde, og rett etterpå være involvert i akutt kritisk skadde pasienter. Det stiller krav til at en hele tiden har nødvendig utstyr sjekka og klart. Du må ha kontroll på medisiner og god på å samarbeide og jobbe i team.

Som anestesisykepleier er hun forberedt på at alt kan skje, og kunne omstille seg raskt. Tid er en viktig faktor når det handler om akutte situasjoner, påpeker hun. 

  • Les hele intervjuet med anestesisykepleier Maren

3. Jobbe selvstendig – og i team

En anestesisykepleier jobber selvstendig, men som en viktig del av et tverrfaglig team med høy spesialisert kompetanse. Teamets sammensetning vil variere, så det forventes at anestesisykepleieren kan jobbe selvstendig og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Aleksander Marjavara Johansen studerer master i anestesisykepleie og er fasinert over den roen anestesisykepleiere har i akutte og krevende situasjoner. 

Aleksander påpeker at det viktig å kunne gjennomføre oppgavene selvstendig, men når det skjer akutte situasjoner må man jobbe ekstra godt i team og kommunisere godt med teamet rundt det. 

– Vi må være der med faglig kunnskap og trygghet.

 

4. Spennende å jobbe med avansert teknologi

En anestesisykepleier har avansert teknologisk kompetanse. Du må mestre å ivareta pasientens behov under anestesi i en høy teknologisk og krevende kontekst.

5. Samfunnet etterspør anestesisykepleiefaglig kompetanse

En anestesisykepleier med masterkompetanse er etterspurt og USN kan tilby monofaglig master i anestesisykepleie – ett av få steder i Norge. For å utvikle faget er det behov for nytenkende og innovative studenter i anestesisykepleie, det kan bli deg! 

intensivsykepleiere på usn

Trenger sykepleiere videreutdanning eller master?

Er du sykepleier og lurer på om du må ta en videreutdanning eller master?