Fiona Mary Flynn

Førsteamanuensis / Programkoordinator
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-47)
Førsteamanuensis og Programkoordinator for masterutdanning i anestesisykepleie

Ansvarsområder

  • Program- og emneansvar ved masterprogrammet i anestesisykepleie
  • Undervisning
  • Veiledning av masteroppgaver
  • Simuleringstrening
  • Oppfølging av studenter i klinisk praksis
  • Forskning
  • Fagansvar for Nordisk utdanning i barneanestesi NUBA

Kompetanse

PhD in person-centred health care USN 2017- 2022

Master i klinisk sykepleie, HiG 2013-15

Videreutdanning i anestesisykepleie, HiBu 1999-2001

Sykepleierutdanning, St.George's University, London, UK 1980-83

Bachelor i Historie og kunsthistorie, University of Bristol, UK 1976-79

CV

Publikasjoner

Doktoravhandling: "Promoting Clinical excellence and patient safety in nurse anaesthesia education" https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2998141

Publikasjoner i Cristin