Pia Bing-Jonsson er visedekan for Fakultet for helse og sosialvitenskap. Hun er utdannet sykepleier og har både nasjonal og internasjonal erfaring. Hun har også en doktorgrad innen sykepleie og har nå ansvar for utdanning og utdanningskvalitet ved sykepleieutdanningene ved USN. Vi spurte Pia hvor viktig det er for sykepleiere å videreutdanne seg i dag. Må man ha en videreutdanning eller en mastergrad?

– Jeg mener at den viktigste kompetansen du kan ha som sykepleier er å forstå ditt eget kompetansenivå og innse når ny kompetanse er nødvendig.

Som de fleste andre yrker så er sykepleieryrket i utvikling og det forventes stadig ny og oppdatert kompetanse for at sykepleiere skal gjøre en god og forsvarlig jobb.

Pia Bing-Johnsson, videreutdanning for sykepleiere

Hva gir en bachelor i sykepleie?

En bachelorutdanning er grunnutdanning i sykepleie og gir deg den kompetansen som trengs i tradisjonelle sykepleiejobber, men har du ønske om å jobbe mer spesialisert, som fagutvikler, leder eller lærer så trengs videre utdanning.

– For min del tok det bare tre år fra jeg var ferdig med grunnutdanningen til jeg begynte på masterutdanning som ga meg utvidet kompetanse til å kunne bli en leder i faget.

Fra bachelor til doktorgrad i sykepleie

– Senere har jeg også tatt doktorgrad i sykepleie, og jeg jobber nå med utdanning her på USN.

Tiden er forbi da masterutdanning for sykepleiere var for de få; nå finnes det svært mange og gode muligheter for sykepleiere å oppdatere seg, spesialisere seg og til å kunne gå inn som gode ledere av faget. Jeg som jobber med utdanning synes selvfølgelig det er veldig morsomt å utdanne meg; men jeg kan med hånden på hjerte si at det er ingen som angrer på at de tok en masterutdanning!

Stort behov for sykepleiere

Vi vet at behovet for sykepleiere er stort der ute, og arbeidsmulighetene utallige. Som et universitet med tett relasjon til næringslivet tilbyr vi sykepleiestudentene flere relevante etter- og videreutdanninger og masterutdanninger. 

Ønsker du mer ansvar eller å bli leder?

Vil du kanskje bli leder på avdelingen din eller søke på andre lederstillinger i helsebransjen? Eller går du med en liten gründer i magen? Vi har også masterutdanningene for deg.

Intensivsykepleie var et riktig karrierevalg for Marie

Marie Alvilde valgte en master i intensivsykepleie etter bachelorstudiene i sykepleie. Dette er kun en av mange karrieremuligheter sykepleiere har.