Som de fleste andre yrker er sykepleieryrket i utvikling. Det forventes stadig ny og oppdatert kompetanse for at sykepleiere skal gjøre en god og forsvarlig jobb.

Trenger du som sykepleier å videreutdanne deg eller ta en mastergrad?

– Jeg mener at den viktigste kompetansen du kan ha som sykepleier, er å forstå ditt eget kompetansenivå og innse når ny kompetanse er nødvendig

Det sier Cecilie Varsi, som er dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, utdannet sykepleier og har både nasjonal og internasjonal erfaring. Hun har også en doktorgrad innen sykepleie. 

Hva gir en bachelor i sykepleie?

En bachelorutdanning er grunnutdanning i sykepleie og gir deg den kompetansen som trengs i tradisjonelle sykepleiejobber, men har du ønske om å jobbe mer spesialisert, som spesialsykepleier, fagutvikler, leder eller lærer så trengs videre utdanning.

– For min del tok det bare tre år fra jeg var ferdig med grunnutdanningen til jeg begynte på masterutdanning som ga meg utvidet kompetanse til å kunne bli en leder i faget.

Fra bachelor til doktorgrad i sykepleie

– Senere har jeg også tatt doktorgrad i sykepleie.

Tiden er forbi da masterutdanning for sykepleiere var for de få; nå finnes det svært mange og gode muligheter for sykepleiere å oppdatere seg, spesialisere seg og til å kunne gå inn som gode ledere av faget. Jeg som jobber med utdanning synes selvfølgelig det er veldig morsomt å utdanne meg; men jeg kan med hånden på hjerte si at det er ingen som angrer på at de tok en masterutdanning!

Stort behov for sykepleiere

Vi vet at behovet for sykepleiere er stort der ute, og arbeidsmulighetene utallige. Som et universitet med tett relasjon til næringslivet tilbyr vi sykepleiestudentene flere relevante etter- og videreutdanninger og masterutdanninger. Operasjonssykepleiere i praksis

Ved campus Vestfold har USN simuleringsrom for masterstudenter i anestesi- og intensivsykepleie, samt et operasjonsrom for operasjonssykepleiere. 

Ønsker du spesialisering, mer ansvar eller å bli leder?

Vil du kanskje bli leder på avdelingen din eller søke på andre lederstillinger i helsebransjen? Eller går du med en liten gründer i magen? Vi har også masterutdanningene for deg.

  • Master i anestesisykepleie: Du vil ha ansvar for en pasient om gangen, og jobbe mer selvstendig og få spesialkompetanse innen anestesi. 
  • Master intensivsykepleie: For deg som liker litt action og vil jobbe med høyteknisk utstyr. Du jobber med akutt syke pasienter som er avhengig av at du gjør en god jobb. 
  • Master i klinisk helsearbeidMed en master i klinisk helsearbeid kan du spesialisere deg innen helseteknologi, sammensatte helsetilstander og radiografi.
  • Master i samfunn og helse: Vår master i samfunn og helse er en tverrfaglig master med fire studieretninger: Du kan spesialisere deg innen helsefremmende arbeid, forebyggende arbeid med barn og unge, psykisk helse og rus, samt funksjonshemming og samhandling.
  • Master i avansert klinisk allmennsykepleieVil du heve din kompetanse som sykepleier og bli ekspertsykepleier? Da er master i avansert klinisk allmennsykepleie det du bør velge
  • Master i jordmorfag: Drømmer du om å bli jordmor? USN tilbyr en master i jordmorfag på campus Vestfold.
  • Master i helsesykepleie: Master i helsesykepleie tar du på campus Porsgrunn. 

Master i avansert klinisk allmennsykepleie_Oda Marie Horvei Lyslo

Hva er egentlig avansert klinisk allmennsykepleie?

Avansert klinisk allmennsykepleie er studiet for deg som ønsker masterkompetanse og samtidig vil jobbe nær pasientene