info
mastyerstudenter avansert klinisk allmennsykepleie

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Drammen og Vestfold - Deltid

Er du sykepleier og ønsker en spesialisering som gir deg mer avansert breddekompetanse og klinisk fordypning? Gjennom vår master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) tilegner du deg kunnskap og kliniske ferdigheter til å ivareta AKS-funksjonen i fremtidens helsetjeneste.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen og Vestfold
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 5165
 • Antall semester: 8
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 50
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
masterstudenter i avansert klinisk allmennsykepleie
mastyerstudenter avansert klinisk allmennsykepleie

logo studiebarometer  Master i avansert allmennnsykepleie har landets mest fornøyde masterstudenter innen sykepleie for andre år på rad, (studiebarometeret 2023)

Hvorfor avansert klinisk allmennsykepleie (AKS)?

Befolkningen lever lenger og har mer komplekse og sammensatte helsetilstander enn før. Dette gir et stort behov for avansert sykepleiefaglig kompetanse. Avansert klinisk allmennsykepleie som en utvidet og mer avansert sykepleierrolle møter dette behovet. Utdanningen tilfredsstiller krav i forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie og gir grunnlag til søknad om spesialistgodkjenning i allmennsykepleie.

Kommuner som ønsker å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk allmennsykepleie kan søke om lønnstilskudd via Helsediretoratet, les mer her.

Hva er avansert klinisk allmennsykepleie?

En AKS er en sykepleier med avansert breddekompetanse og klinisk fordypning som kan yte helhetlig helsehjelp i en selvstendig rolle og funksjon. Utdanningen gir deg avansert klinisk kompetanse, og ferdigheter til å kunne helhetlig vurdere og fatte kliniske beslutninger, behandle og følge opp pasienter.

Som AKS jobber du tett på pasientene. I samarbeid med andre profesjoner skal du kunne forbedre tilgangen til og kvaliteten i helsetjenester, sikre helhetlige pasientforløp og sømløse overganger. Du skal også kunne utvikle innovative løsninger for å imøtekomme pasienters og pårørendes individuelle behov for helhetlig oppfølging.

Som AKS skal du kunne lede det faglige og kliniske arbeidet, og undervise, veilede og støtte pasienter, pårørende og kollegaer. Gjennom masterutdanningen blir du i stand til å arbeide kunnskapsbasert og drive kontinuerlig faglig utviklings- og kvalitetsarbeid i helsetjenesten.

Utdanningen følger anbefalingene fra International Council of Nurses (ICN) for utdanning til Advanced Practice Nursing, samt nordiske og internasjonale erfaringer.

Les mer på Helsedirektoratets side om AKS.

Dette er master i avansert klinisk allmennsykepåleie: Oda Marie Horvei Lyslo

Hva er egentlig avansert klinisk allmennsykepleie?

Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) er på god vei inn i helse-Norge. Sykepleiere med denne utdanningen har breddekompetanse, ferdigheter på ekspertnivå og kan jobbe mer selvstendig.

Dette lærer du i avansert klinisk allmennsykepleie

Utdanningen har et omfang på 120 studiepoeng. Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie beskriver kompetanseområdene som utdanningen dekker:

 • Klinisk vurderings-, beslutnings-, og handlingskompetanse
 • Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning
 • Faglig ledelse og koordinering
 • Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

Det legges også til rette for at du kan velge fordypningsemne. Ved USN tilbys nå to valgbare fordypninger:

 • Avansert vurderingskompetanse og klinisk beslutningstaking i geriatri
 • Avansert vurderingskompetanse og klinisk beslutningstaking i akutt- og mottaksmedisin

Slik er studiet lagt opp

Undervisningen er samlingsbasert og vil veksle mellom USN sine campuser i Drammen og Vestfold. Det gis også studietilbud i Porsgrunn innen visse emner som går parallelt med samlinger i Drammen og Vestfold. Deltidsstudier har en forventet studieinnsats på minimum 20 timer i uken.

Det legges stor vekt på studentaktive læringsmetoder og utdanningen baserer seg på flipped classroom. Dette innebærer at noe av undervisningen foregår gjennom nettbaserte løsninger før og etter samlinger, mens ferdighetstrening, simulering og kritiske refleksjoner utgjør sentrale læringsaktiviteter på samlinger. Utdanningen inkluderer 12 uker à 40 timer obligatorisk veiledet praksis der du utvikler kliniske ferdigheter og sykepleiefaglig kompetanse på avansert nivå.

For å kunne ta eksamen kreves det minimum 80% frammøte.

 • Digitalt Forkurs 12.–13. august 2024 (2 dager)
 • Studiestart 20. august 2024
MAKS500 - Avansert klinisk allmennsykepleie som fag og profesjon

Undervisning vil være på campus Drammen

 • 20. – 22.08.2024 (Uke 34 - 3 dager)
 • 27.08.2024 (Uke 35 – Digital samling)
 • 10. – 13.09.2024 Hjemmeeksamen

(Det tas forbehold om endringer.)

MAKS600 - Helhetlig kartlegging, vurdering og behandling

Undervisning og veiledning vil være delt mellom campus Vestfold, campus Porsgrunn og campus Drammen

Høsten 2024

 • 18.09.2024, kl. 13-15
(Digitalt)    Introduksjon til emnet
 • 24. – 26.09.2024
(Digitalt)  Uke 39 – 3 dager
 • 30. – 31.10.2024
(Vestfold/Porsgrunn) Uke 44 – 2 dager
 • 01.11.2024
(Digitalt)   Uke 44 – 1 dag
 • 27. – 28.11.2024
(Vestfold/Porsgrunn) Uke 48 – 2 dager
 • 29.11.2024
(Digitalt)   Uke 48 – 1 dag

Det tas forbehold om endringer. 

Våren 2025

 • Januar 2025       4 dager
 • Februar 2025    3 dager
 • Mars 2025         4 dager
 • April 2025          5 dager
 • Juni 2024            4 dager
 • Hjemmeeksamen medio mai.
 • Praktisk eksamen medio juni. 

Datoer oppdateres.

Kontakt med arbeidslivet

Utdanningen er nært knyttet til klinisk praksis og behovene for spesialisert sykepleiekompetanse som helsetjenesten til enhver tid har. Gjennom studiet utvikles din rolle og funksjon som AKS i nært samarbeid med arbeidsgiver. Dette er viktig for å kunne bidra til å løse framtidige utfordringer knyttet til helsetjenester i Norge der behovet for avansert breddekompetanse og nytenkning rundt roller, utvikling og organisering av tjenester er stort.

Masteroppgaven skal ha et klinisk fokus og kan gjerne være et faglig utviklingsarbeid eller et kvalitetsforbedringsprosjekt innen en tematikk du eller din arbeidsgiver ønsker belyst.

Hva slags jobb får du?

Fullført masterstudium gir deg klinisk vurderings- beslutnings- og handlingskompetanse for utvidede funksjons- og ansvarsområder som AKS. Utdanningen er særlig relevant for sykepleiere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Utdanningen vil også være relevant i andre deler av helsetjenesten der det er behov for sykepleiere med bred observasjons- og vurderingskompetanse.

Studiet kvalifiserer for arbeid med pasienter i alle aldre med akutte og langvarige helsebehov.

 

keyboard_backspace Se innslag på NRK om utdanningen

 

Lurer du på noe mer? Følg oss på facebook der vi deler opplevelser fra tidligere studenter. Her kan du også sende inn spørsmål som blir besvart av våre faglærere:

Videre studiemuligheter

Studieprogrammet leder til graden master i avansert klinisk allmennsykepleie, som gir grunnlag for opptak til Ph.d.-studier. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan du søke opptak til Phd.-programmet i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av avansert klinisk allmennsykepleie i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Opptakskrav

 • Bachelor i sykepleie eller tilsvarende.
 • Autorisasjon som sykepleier i Norge,
 • Tre års relevant klinisk praksis.

Er du nordisk søker uten norsk autorisasjon, må du dokumentere autorisasjon fra ditt hjemland.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass