Linn Hege Førsund

Førsteamanuensis / Programkoordinator

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-60)
Programkoordinator for masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie. Primære forsknings- og kompetanseområder: Avansert klinisk sykepleie, klinisk kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, studentaktive læringsformer, pårørende, demens, kommunehelsetjeneste.

Ansvarsområder

Programkoordinator for Masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie

  • Emneansvar for MAKS 810 - prosjektbeskrivelsen, 5 studiepoeng
  • Emneansvar for MAKS 900 - Masteroppgave, 30 studiepoeng

Veileder for masterstudenter som skriver sine masteroppgaver

 

Kompetanse

Primære kompetanseområder:

  • Avansert klinisk allmennsykepleie
  • Studentaktive læringsformer
  • Demens
  • Sykepleie i heldøgns omsorg
  • Pårørendeomsorg
  • Omgivelsenes betydning i heldøgns omsorgstilbud 

CV

Utdanning:

2018 Høgskole og universitetspedagogikk, Høgskolen i Sørøst Norge

2017 Ph.d. i Helsevitenskap, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU

2009 Master i klinisk helsearbeid, studieretning aldring og eldreomsorg, Høyskolen i Buskerud

2009 Helseledelse, Handelshøyskolen BI

2004 Bachelor i sykepleiePågående prosjekter

KlinObsKommune Vestfold; en kartlegging av helsearbeideres kompetanseutvikling i forbindelse med innføring av KlinObsKommune

KlinObsKommune Ringerike; en kartlegging av helsearbeideres kompetanseutvikling i forbindelse med innføring av KlinObsKommune

Forskningsgrupper

 

Publikasjoner

 

Fagfellevurderte artikler

Førsund, L.H. (2018). Demensomsorgens ABC, perm 1. Heldøgns omsorg. Sem: Forlaget Aldring og helse

 

Førsund, L. H., Grov, E.K., Helvik, A-S, Juvet, L., Skovdahl, K., Eriksen, S. (2018). The experience of space in persons with dementia: A systematic meta-synthesis 18:33 https://doi.org/10.1186/s12877-018-0728-0

 

Førsund, L. H. (2017). Dementia in spousal relationships – Exploring the views of spouses of partners living in long term care. Doctoral thesis at NTNU, 2017:19

 

Førsund, L. H. & Ytrehus, S. (2017). Å «skape rom» for meningsfull samhandling. I: Tønnesen, S. & Kassah, B.L. L., Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester – Forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. Oslo: Gyldendal Akademisk

 

Førsund, L. H., Kiik, R., Skovdahl, K., & Ytrehus, S. (2016). Constructing togetherness throughout the phases of dementia: A qualitative study exploring how spouses maintain relationships with partners with dementia who live in institutional care. Journal of Clinical Nursing, 25(19/20), 3010-3025. doi: 10.1111/jocn.13320

 

Førsund, L. H., & Ytrehus, S. (2016). Finding a place to connect: A qualitative study exploring the influences of the physical and social environments on spouses’ opportunities to maintain relationships when visiting a partner with dementia living in long-term care. Dementia, Published ahead of print on June 17, 2016. doi:10.1177/1471301216656087

 

Eriksen, S., Helvik, A.S., Juvet, L., Skovdahl, K., Førsund, L.H. & Grov, E. (2016). The Experience of Relations in Persons with Dementia: A Systematic Meta-Synthesis. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 42 (5-6), 342-368. doi: 10.1159/000452404

 

Førsund, L. H., Skovdahl, K., Kiik, R. & Ytrehus, S. (2015). The loss of a shared lifetime: a qualitative study exploring spouses’ experiences of losing couplehood with their partner with dementia living in institutional care. Journal of Clinical Nursing, 24(2), 121-130. DOI: 10.1111/jocn.12648 

 

Førsund, L. H., & Ytrehus, S. (2010). Ektepars privatliv i demensbolig. Sykepleien Forskning, 5(3), 202-208. (Nivå 1)

 

Utdrag populærvitenskapelig forskningsformidling:

Førsund, L.H. (2018). Gode omgivelser kan bety alt for personer med demens. Kronikk publisert på forskning.no 22.03.2017 https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/03/gode-omgivelser-kan-bety-alt-mennesker-med-demens

 

Førsund, L.H. (2017). Rom for kjærlighet- med demens på sykehjem. Demens & alderspsykiatri vol 21, nr. 4. https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/med-demens-p%C3%A5-sykehjem/

 

Førsund, L.H. (2017). Ikke glem kjærligheten i demensomsorgen. Innlegg i spalten forskeren forteller publisert på forskning.no 21.06.2017  https://forskning.no/helse-aldring-hjernen-alzheimer/2017/06/ikke-glem-kjaerligheten-i-demensomsorgen

  

Førsund, L.H. & Bing-Jonsson, P. (2017). Hvis du blir syk, spiller det noen rolle hva jeg kaller deg da?. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 01.03.2017 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/hvis-du-blir-syk-spiller-det-noen-rolle-hva-vi-kaller-deg-da

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L.H. (2017). Når lærerne ber studenter undervise. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 17.02.2017

http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/nar-laererne-ber-studenter-undervise

 

Førsund, L.H. (2017). Hvordan er det å være pårørende til en person med demens? Foredrag ved Pårørendeskolen i Drammen kommune, 01.02.2017.

 

Førsund, L.H. & Bing-Jonsson, P. (2017). Sørg for å stue meg bort er du snill. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 20.01.2017 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/sorg-stue-meg-bort-er-du-snill

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L.H. (2017). Jeg tror jeg er feil. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 22.06.2016

 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/jeg-tror-jeg-er-feil

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L. H. (2016). Yngre om eldre: Skummelt å uttale seg om andres kompetanse Blogginnlegg publisert på forskning.no. 10.02.2016 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/skummelt-uttale-seg-om-andres-kompetanse

 

Førsund, L.H. & Bing-Jonsson, P. (2015). Yngre om eldre: 10 kjappe om blogging. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 05.11.2015 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/yngre-om-eldres-10-kjappe-om-blogging

 

Førsund, L.H. (2015). Hvem er det som svikter de pårørende? Kronikk i Tidsskriftet Sykepleien. 23.09.15 https://sykepleien.no/meninger/innspill/2015/09/hvem-svikter-de-parorende

 

Førsund, L.H. (2015). Yngre om eldre: Hvem er det som svikter de pårørende? Blogginnlegg publisert på forskning.no. 04.09.2015 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/hvem-er-det-som-svikter-de-parorende

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L. H. (2015). Yngre om eldre: Hva blir det neste? Blogginnlegg publisert på forskning.no. 05.05.2015. http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/hva-blir-det-neste

 

Førsund, L.H. & Bing-Jonsson, P. (2014). Yngre om eldre: Dele rom? Nei takk. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 16.01.2014 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/dele-rom-nei-takk#.VLlAGIZMQu4.facebook

 

Førsund, L.H. & Bing-Jonsson, P. (2014). Yngre om eldre: Når fødselsnummeret blir tellende i kampen om helsekronene. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 03.12.2014. http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/nar-fodselsnummeret-blir-tellende-i-kampen-om-helsekronene

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L. H. (2014). Yngre om eldre: På jakt etter Kairos! Blogginnlegg publisert på forskning.no. 19.11.2014. http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/pa-jakt-etter-kairos

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L. H. (2014). Yngre om eldre: «Poppa» formidling. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 02.11.2014. http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/poppa-formidling

 

Førsund, L.H. & Bing-Jonsson, P. (2014). Yngre om eldre: Man vil jo være en hel person. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 19.10.2014. http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/man-vil-jo-vaere-et-helt-menneske

 

Førsund, LH. & Bing-Jonsson, P. (2014). Yngre om eldre: Det umulige valg. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 07.10.2014 http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/det-umulige-valg

 

Bing-Jonsson, P. & Førsund, L. H. (2014). Yngre om eldre: Den usannsynlige hundreåringen. Blogginnlegg publisert på forskning.no. 25.09.2014. http://forskning.no/blogg/yngre-om-eldre/hundrearingen