Master i helsesykepleie

Er du utdannet sykepleier og ønsker å jobbe mer med helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, unge og deres familier?

Velg mellom

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
Samlingsbasert
Heltid
Høst 2025
Porsgrunn
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2025

Hvorfor velge masterstudiet i helsesykepleie?

Det er et stort behov for helsesykepleiere i kommunene i Norge.

En helsesykepleier med masterkompetanse kjennetegnes ved sin situasjonsbevissthet og sin avanserte observasjons- og vurderingskompetanse. Vi gir deg verktøyene du trenger for å kunne vurdere situasjoner selvstendig, ta faglig begrunnede valg og sette i gang helsefremmende og forebyggende tiltak for barn, unge og deres familie.

Hva slags jobb får du?

Med denne utdanningen blir du helsesykepleier. Du kan jobbe på helsestasjon, i skolehelsetjeneste og med ungdomshelse, samt på vaksinasjonskontor og med smittevern.

En master i helsesykepleie kvalifiserer for stillinger som folkehelsekoordinator og andre stillinger som stiller krav til tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Kontakt med arbeidslivet

Deler av studiet foregår i praksis, og masteroppgaven skal knyttes tett opp til relevante problemstillinger for praksisfeltet.

Helsesykepleiere har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar når det gjelder sin kliniske yrkesutøvelse. Som helsesykepleier har du forskrivningsrett. Du kan arbeide med prevensjonsveiledning og administre langtidsvirkende prevensjon, som p-stav og spiral (Larc) etter krav om forsvarlighet.

Dette lærer du på studiet

Studiets er organisert i åtte obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng.

Helsesykepleierutdanningen bygger på sykepleiens verdigrunnlag og utdanning, og gir en fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Videre utdanningsmuligheter

Etter avlagt mastergrad, som oppfyller karakterkravene, er du kvalifisert for opptak til relevante ph.d.-studier, for eksempel en doktorgrad i personorientert helsearbeid her ved USN.

Skaff deg internasjonal erfaring

Alle studenter som tar et gradsprogram ved USN skal ha mulighet til minimum tre måneders utveksling som en del av studieprogrammet. 

Ved denne mastergraden er det ikke ferdig utarbeidet utvekslingspakker.