Master i helsesykepleie - innpass

Porsgrunn - Deltid

Er du allerede helsesykepleier? Da kan du søke om innpassing av tidligere videreutdanning i for å oppnå mastergraden i helsesykepleie.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Innpass til master i helsesykepleie
 • Oppstart: Høst 2025
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 60
 • Søkekode: 5122
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Innpass/påbygg

Innpass for helsesykepleiere utdannet etter rammeplan fra 2005 utgjør 60 studiepoeng. Helsesykepleiere utdannet etter tidligere rammeplan kan søke om å bli vurdert for opptak til master 120 studiepoeng.

Studiet (innpass) er et deltidsstudium over to år og vil gjennomføres sammen med inneværende masterutdanning. Opptakskravene er de samme som om du søker opptak for hele masteren, men du får innpass med 60 studiepoeng i helsesykepleie.

Samlinger for kull med oppstart høsten 2023

Studiet er organisert som obligatoriske samlinger ved campus Porsgrunn.

 • Overvekt - fedme og spiseforstyrrelser – Høst 2023
  • Samlinger - Uke: 34, 36, 40, 46 (3 dager sammenhengende pr. uke)
   • Eksamen i uke 48
 • Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode – Vår 2024
  • Samlinger – Uke: 2, 6, 10, 15, 17
   • Levering av prosjektskisse (eksamen) i uke 22
 • Masteroppgave – Høst 2024
  • Uke: 34, 43, 50
  • Samlinger: Oppgaveseminar og litteraturstudier. Nærmere oversikt kommer senere.
  • Du kan velge om du ønsker å gjennomføre masteroppgaven på ett eller to semester.
 • Masteroppgave – Vår 2025
  • Seminarsamling: Uke 3, 11, 15

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Forkurs

Vi tilbyr et digitalt forkurs som har fokus på kunnskapsbasert praksis, litteratursøk og hvordan skrive i høyere utdanning. Kurset er frivillig, og mer informasjon kommer i velkomstbrevet du får etter opptak.

Hold derfor av dagene 15. og 16. august 2023.

Hvorfor velge masterstudiet i helsesykepleie?

Det er et stort behov for helsesykepleiere i kommunene i Norge.

En helsesykepleier med masterkompetanse kjennetegnes ved sin situasjonsbevissthet og sin avanserte observasjons- og vurderingskompetanse. Vi gir deg verktøyene du trenger for å kunne vurdere situasjoner selvstendig, ta faglig begrunnede valg og sette i gang helsefremmende og forebyggende tiltak for barn, unge og deres familie.

Hva slags jobb får du?

Med denne utdanningen blir du helsesykepleier. Du kan jobbe på helsestasjon, i skolehelsetjeneste og med ungdomshelse, samt på vaksinasjonskontor og med smittevern.

En master i helsesykepleie kvalifiserer for stillinger som folkehelsekoordinator og andre stillinger som stiller krav til tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Kontakt med arbeidslivet

Deler av studiet foregår i praksis, og masteroppgaven skal knyttes tett opp til relevante problemstillinger for praksisfeltet.

Helsesykepleiere har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar når det gjelder sin kliniske yrkesutøvelse. Som helsesykepleier har du forskrivningsrett. Du kan arbeide med prevensjonsveiledning og administre langtidsvirkende prevensjon, som p-stav og spiral (Larc) etter krav om forsvarlighet.

Dette lærer du på studiet

Studiets er organisert i åtte obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng.

Helsesykepleierutdanningen bygger på sykepleiens verdigrunnlag og utdanning, og gir en fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Videre utdanningsmuligheter

Etter avlagt mastergrad, som oppfyller karakterkravene, er du kvalifisert for opptak til relevante ph.d.-studier, for eksempel en doktorgrad i personorientert helsearbeid her ved USN.

Skaff deg internasjonal erfaring

Alle studenter som tar et gradsprogram ved USN skal ha mulighet til minimum tre måneders utveksling som en del av studieprogrammet. 

Ved denne mastergraden er det ikke ferdig utarbeidet utvekslingspakker.

 

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • Bachelorgrad i sykepleie. 
 • Aautorisasjon som sykepleier i Norge
 • Minst ett års relevant yrkespraksis som sykepleier etter endt utdanning.
 • I tillegg kreves videreutdanning i helsesykepleier.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
Samlingsbasert
Heltid
Høst 2025