Fra helsesøster og helsebror til helsesykepleier

Lurer du på hvorfor det nå heter helsesykepleier og ikke helsesøster eller helsebror? Tittelen helsesøster er historie og betegnelsen er nå helsesykepleier. Navneskiftet ble bestemt av regjeringen og gjaldt fra nyttår 2019.

Helsesykepleiere er sykepleiere med videre utdanning i helsefremmede og forebyggende arbeid for barn og unge, og familiene deres. Tittelen helsesykepleier skal tydeligere vise at dette er nettopp sykepleiere med spesialutdanning. 

– Nytt navn, men samme kompetanse! presiserer universitetslektor Anne-May Teige ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. 

Fra videreutdanning til master

Ikke bare har helsesøster blitt til helsesykepleier. Fra høsten 2021 ble den tidligere videreutdanningen til en mastergrad. Det betyr at om du ønsker å bli helsesykepleier, vil du ta en mastergrad. Utdanningen kan du ta ved campus Porsgrunn. 

– God helse og oppvekstvillkår gir en god start i livet og derfor er utdanningen som helsesykepleier viktig. Som utdannet helsesykepleier får du en ettertraktet kompetanse.

Som helsesykepleier kan du jobbe på helsestasjoner, i skolehelsetjenester, helsestasjon for ungdom, i opplysningsvirksomhet og miljørettet helsevern både nasjonalt og internasjonalt.

Hva kreves for å bli helsesykepleier?

For å komme inn på master i helsesykepleier, må du ha treårig bachelorgrad i sykepleie. I tillegg må du ha autorisasjon som sykepleier og minst ett års yrkespraksis som sykepleier etter endt utdanning.

I masterutdanningen i helsesykepleie ved USN er praksisstudier en viktig del. Praksisstudiene er fordelt over tre semestre - i første andre og tredje semester, hvor en får være i praksisstudier i henholdsvis en, fire og fem uker.

Masterstudiet kvalifiserer til en individ- og befolkningsrettet helsesykepleietjeneste innenfor helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor. 

Etter fullført mastergrad vil kandidaten også være kvalifisert for stillinger innenfor kommunehelsetjenesten, som folkehelsekoordinator og stillinger som stiller krav til tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Avlagt mastergrad som oppfyller karakterkrav kvalifiserer for søknad om opptak til relevante ph.d- studier.

Målet for master i helsesykepleie er å gi deg som sykepleier avansert kunnskap innen folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid for og med barn.

Du får også avansert kunnskap om helsesykepleierens ulike formidlings- og arbeidsmetoder, og inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder for at du kan utvikle og kvalitetssikre helsesykepleiertjenesten.

Bo Syver Ringnes og Ahmad Reshad trener på SIM-senteret for sykepleie

Det er viktig med mannlige sykepleiere, mener Bo

Bo får masse positiv respons fordi han valgte sykepleie som karrierevei. Han er sikker på at sykepleie er det rette yrket for han.