Claudia Almeida studerer master i helsesykepleie ved siden av både jobb. Det var mulig fordi helsesykepleierutdanningen ved USN tas på deltid. 

– Som helsesykepleier jobber jeg helsefremmende og forebyggende med barn og ungdom. Det har jeg gledet meg til sier, Claudia. Hun har tidligere en videreutdanning innen rus og psykiatri. Hun har møtt mange ungdommer i i ruspåvirket tilstand og med psykoser, og sett hva det kan føre til. Utdanningen i helsesykepleie gir henne mulighet til å jobbe mer forebyggende og det ser hun fram til. 

Som helsesykepleier er du verken søster eller bror – men fagperson. 

Helsesykepleiere er sykepleiere med en videreutdanning eller en mastergrad i helsefremmede og forebyggende arbeid for barn og unge, og familiene deres.

Før var helsesykepleie en videreutdanning på 60 studiepoeng du tok over ett eller to år. Nå er Claudia tatt opp på en masterutdanning, over fire år på deltid. Hun kan selv velge å avslutte studiet etter tre år, uten å skrive masteroppgave. Hun er likevel kvalifisert til tittelen helsesykepleier. Det er et mangfoldig, engasjerende, spennende og meningsfylt yrke.

Mange vil bli helsesykepleier

Claudia visste ikke før hun søkte at det var så stor konkurranse om studieplassene på helsesykepleierutdanningen. Det er mange som har lyst til å bli helsesykepleier hos USN. I fjor søkte så mange som rundt 812 sykepleiere på studiet. 40 ble tatt opp på deltidsstudiet, som har sine samlinger på campus Porsgrunn.

Sykepleiere fra hele landet kommer for å videreutdanne seg til helsesykepleier ved USN. Claudia bor i Skien, og tror universitetets opplegg med deltid og ukesamlinger gjør at flere klarer å gjennomføre utdannelsen til helsesykepleier ved siden av jobb, familie og lang reisevei.

– Vi hadde nesten litt mange samlinger i starten, men nå møtes vi omlag en gang i måneden, og det gjør at det går fint å følge opp både skole og jobb.  

– Jeg er fornøyd med det vi lærer og synes det er et veldig bra studieopplegg.

Utenom samlingene er studentene selv ansvarlig for å organisere studietiden sin. Claudia og medstudentene får testet yrket gjennom masse praksis, selvsagt under veiledning av ekte helsesykepleiere.

Målet for videreutdanningen til helsesykepleier er å gi sykepleier avansert kunnskap innen folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid for og med barn, samt avansert kunnskap om helsesykepleierens ulike formidlings- og arbeidsmetoder. 

– Jeg er veldig fornøyd med studiegruppen min. Vi ringer eller melder hverandre når vi lurer på noe, eller skal skrive noe sammen. Det hender også vi møtes utenom samlingene. Det er mange flinke og gode forelsere, som er veldig åpne for at vi tar kontakt med dem utenom samlingene også. De oppfordrer oss til å stille spørsmål og det er veldig bra. Skulle gjerne ønske vi kunne fått veiledning under eksamen også, men det får vi ikke.  

Har allerede fått drømmejobben

Som helsesykepleier kan du jobbe på helsestasjon, i skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, med opplysningsvirksomhet og miljørettet helsevern både her i Norge og utlandet. 

Claudia fikk drømmejobb som helsesykepleier i hjemkommunen lenge før studiene var ferdige. Der er de greie og tilrettelegger slik at hun kan være i praksis og delta på samlinger og samtidig jobbe 80 %.

Som helsesykepleier har du mye praksis i studietiden. Claudia har allerede vært i praksis i både barneskole og videregående skole og på helsestasjoner for barn og ungdom. 

 – I løpet av utdanningen er det også gode muligheter for utenlandsopphold.

– Flere av mine medstudenter øsnker å ha praksis to måneder i India. USN samarbeider med et universitet i India der det er bra praksisopplegg. Det kunne jeg godt tenkt meg, men det er litt vanskelig å kombinere med jobben jeg har. 

 – Jeg vil fortsette å utvikle meg både personlig og faglig og det får jeg gjort med utdanningen i helsesykepleie sier Claudia.

 

Lektor i helsesykepleie Anne-May Teige

Slik kan du bli helsesykepleier på USN

Master i helsesykepleie - slik kan du jobbe med barn og unge.