info
Intensivstudentene Johan Carlson og Maria Lønn på simuleringssenteret ved campus Vestfold

Master i intensivsykepleie

Som intensivsykepleier jobber du med akutte og kritisk syke pasienter. Dette er pasienter som trenger kontinuerlig behandling, overvåking og pleie på en avdeling med høyteknologisk utstyr.

Velg studieretning

Er du allerede intensivsykepleier, men mangler mastergraden kan du søke innpass.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Deltid
Høst 2024
 

Hvorfor master i intensivsykepleie?

Denne mastergraden kvalifiserer deg til å jobbe med avansert sykepleie med en pasient- og pårørendegruppe som er spesielt sårbar. Pasientenes situasjon er akutt eller kritisk og ofte livstruende og kompleks. Dessuten kan pasientenes tilstand endre seg raskt. Intensivsykepleierens arbeidsdag kan være preget av hyppige og raske endringer i arbeidssituasjonen, og krevende mellommenneskelige møter.

Hva slags jobb får du?

Intensivsykepleiere jobber primært i intensivavdelinger, overvåkingsavdelinger, postoperative avdelinger og akuttmottak. Andre aktuelle arbeidsplasser er intermediæravdelinger, nyfødtintensiv, AMK-sentraler, dialyseavdelinger, kardiologiske laboratorium, ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten. Intensivsykepleiere er også kvalifisert for å delta i krigs- og katastrofearbeid, humanitært arbeid, beredskapstjeneste og i offshorevirksomhet.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har en klar klinisk profil der hensikten er at du skal utvikle kvalifikasjoner som en funksjonsdyktig intensivsykepleier. For å oppnå dette vil en stor del av studiet være  i direkte kontakt med pasienter og pårørende.

Studiet tilbyr kliniske studieplasser ved sykehusene Vestfold HF, Telemark HF og Vestre Viken HF. Studentene fordeles etter helseforetakenes kapasitet rundt gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

Edda Johansen er fagkoordinator og selv intensivsykepleier

5 gode grunner til å bli intensivsykepleier

Er du sykepleier og har lyst til å drive karrieren til ekstreme høyder? Bli intensivsykepleier!

Dette lærer du på master i intensivsykepleie 

Intensivsykepleiere har et selvstendig faglig ansvar når det gjelder klinisk yrkesutøvelse, både i rutinepregede, akutte og komplekse situasjoner.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner. Studenter som ikke ønsker å skrive masteroppgave kan avslutte studiet etter å ha fullført alle de andre emnene. Dette vil kvalifisere til arbeid som intensivsykepleier uten mastergrad. Det vil være mulig å fullføre masteroppgaven senere.

Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier.

Fullført masterstudium gir deg handlingskompetanse innen intensivsykepleie.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her er det et stort fagmiljø innen avansert sykepleie og moderne simuleringsrom for spesialistsykepleiere.

keyboard_backspace Les om studentlivet på campus Vestfold.

Videre utdanning

Studieprogrammet leder til graden master i intensivsykepleie og kvalifiserer deg til opptak til relevante doktorgradsprogram.

Skaff deg internasjonal erfaring

Alle studenter som tar et gradsprogram ved USN skal ha mulighet til minimum tre måneders utveksling som en del av studieprogrammet. 

Ved denne mastergraden er det ikke ferdig utarbeidet utvekslingspakker. Ta kontakt med programkoordinatoren din for faglige spørsmål om utvekslingsmuligheter.