Edda Johansen er fagansvarlig for USNs master i intensivsykepleie, samtidig som hun jobber som intensivsykepleier ved Drammen sykehus. At hun jobber i en kombinert stilling som intensivsykepleier og fagansvarlig gjør at hun til enhver tid har oppdatert kompetanse å formidle til sine studenter. Dette kommer intensivsykepleiestudentene ved USN til gode. Edda ble uteksaminert som sykepleier i 1989 og har siden det jobbet på intensiv. Hun har master i sykepleievitenskap og er også ekspert innen forebygging og behandling av trykksår.

I samarbeid med intensivsykepleiestudentene har hun samlet fem gode grunner til hvorfor du bør velge dette yrket. 

1.  Høyteknologisk sykepleie

Som intensivsykepleier jobber du med høyteknologisk utstyr du er nødt til å kunne håndtere i komplekse kritiske og ikke-kritiske situasjoner, samt forebygge at kritiske situasjoner oppstår. Du må holde deg oppdatert og mestre teknologien som er i stadig utvikling for å kunne gi den beste omsorgen for pasienten. Våre studenter er ikke i tvil om at dette er noe av det mest spennende med yrket. Rask kunnskapsutvikling gjør at det krever kontinuerlig fagutvikling, for på intensiv må en ha gode begrunnelser for sine beslutninger som sykepleier. Det er krav til et høyt faglig nivå på intensiven.

Intensivstudent ved USN

Intensivsykepleiere har ansvar for høyteknologisk utstyr

Studentene er enig med Edda. Alle har vært i praksis dette semesteret og har fått erfaring om hvordan det er å jobbe som intensivsykepleiere.

–  Vi forsøker å opprettholde alle kroppens organer ved hjelp av avansert medisinsk teknisk utstyr, høypotente legemidler og kunnskap vi har lært gjennom utdanning og praksis. Samtidig må vi sørge for psykososiale behov dekkes. 

Edda mener også at å kombinere personorientert sykepleie med teknologi som stadig er i utvikling gjør intensivsykepleie ekstra spennende og krevende.

 – Selvstendighet, fleksibilitet og omstillingsevne blir viktig når en skal ha ansvar for alvorlig kritisk syke og deres pårørende i et slikt miljø.  

2.  Nær på pasienter og pårørende

Omsorgen for og relasjonen til både pasienter og pårørende står sentralt i hverdagen til intensivsykepleiere. Å lykkes med at pårørende selv får en viktig rolle i omsorgen for sine nærmeste og ikke bare betraktes som besøkende er ekstra verdifullt.

Som intensivsykepleier vil du ha en sentral rolle i å legge til rette for at pasienter og pårørende kommer godt ut av oppholdet og erfaringene fra intensivoppholdet. Det er ikke bare her-og-nå som teller, men også livet etter man har vært på en intensivavdeling.

 

3.  Varierende arbeidshverdag med mye ansvar og innflytelse

Få dager er like og en vet ikke alltid hva vakten byr på. Intensivsykepleiere må derfor ha evne til å raskt forberede seg og kunne gå inn i ulike situasjoner sammen med andre faggrupper.

Vår tidligere student Inge-Christian Austad Wiik mener også at dette er noe av det mest givende ved å jobbe som intensivsykepleier.– Pasientene kan være skiftet helt ut fra en dag til en annen. Det kan også bli meget hektisk med dårlige pasienter som har behov for mye medisinsk bistand og pleie. Da kreves det av deg som intensivsykepleier at du hele tiden ligger i forkant og holder hodet kaldt. Andre dager kan det være stabile pasienter som trenger hjelp til å komme seg opp av sengen og forberedes til overflytting til en sengepost. Da kreves andre egenskaper av deg.

4. Tverrfaglig team gjør at man kan lykkes

Som intensivsykepleier er du være en viktig brikke i det tverrfaglig puslespillet.

En intensivsykepleier jobber derfor i nært samarbeid med ulike faggrupper på sykehuset, sier Edda.

 – Vi jobber tett med blant annet anestesileger, intensivleger, andre sykepleiere, og også fysioterapeuter. Vi er avhengig av et godt tverrfaglig samarbeid for å gi den beste behandlingen og pleien til pasienten både i kritiske og ikke-kritiske situasjoner. Samt når vi forebygger når kritiske situasjoner kan oppstå.

Intensivsykepleiere jobber ofte tverrfaglig

Intensivsykepleiestudenter jobber ofte i team

5. Action + Adrenalin + Avansert sykepleie

Det kan bli høy puls og tempo for intensivsykepleiere. Derfor er dette yrket perfekt for deg som liker tempo, variasjon, ønsker høye krav til faglig kompetanse, har samarbeidsevner og vil  kombinere dette med avansert sykepleie. 

Våre studenter sier at du alltid må tenke for verst tenkelig scenario. Det gir adrenalin og gjør sykepleieyrket til tider avansert. 

 – Som intensivsykepleier er å være i forkant og i beredskap for verst tenkelig scenario til mindre scenarioer som kan oppstå rundt eller med intensivpasienten. Du må kunne beherske sterke påkjenninger som stress, svært syke mennesker og akutte situasjoner som kan oppstå. Det er noe av det som gjør det så spennende og givende ved å være en intensivsykepleier.

Mestrer du dette er intensivsykepleie noe for deg!

Ta karrieren til ekstreme høyder? Sjekk ut master i intensivsykepleie

Liker du litt action, så kan intensivsykepleie være det rette yrket for deg.