Edda Aslaug Johansen

Førsteamanuensis / Programkoordinator
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-53)
Jeg jobber kombinert som intensivsykepleier ved fellesintensivavdelingen på Drammen sykehus og som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Ved USN har jeg deltatt i å utvikle og deretter lede en videreutdanning i sår fra 2008-2019. Fra 2019-2024 har jeg vært programkoordinator for master i intensivsykepleie. Mitt forsknings- og utviklingsarbeid har i hovedsak vært fokusert omkring trykksår, Inkontinens Assosiert Dermatitt (IAD) og utdanning.

Ansvarsområder

Kompetanse

Interesseområder:

 • Kunnskapsbasert utdanningspraksis
 • Utdanningsforskning
 • Klinisk utøvelse av intensivsykepleie
 • Pressure injury/pressure ulcers - trykkskader/trykksår
 • Moisture Associated Skin Damage (MASD) - fuktrelaterte hudskader

Teaching areas:

 • Intensivsykepleie
 • Vanskelig helende sår
 • Kunnskapsbasert praksis

CV

Utdanning:

 • Doktorgrad fra Glasgow Caledonian University, Skotland - professional doctorate (2014)
 • Master i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, Norge (2006)
 • Bachelor i sykepleie, Universitetet i Reykjavik, Island (1989)
 • Intensivsykepleier, Universitetet i Sørøst-Norge (2019)
 • Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI (2009)
 • All things in moderation, E-moderating online course" (2009)


Arbeidserfaring:

 • Vestre Viken HF, generell intensiv, intensivsykepleier (2001 - fortsatt, per d.d. 50% stilling)
 • Universitetet i Sørøst-Norge, førsteamanuensis (2007 - fortsatt, per d.d. 70% stilling)
 • Diakonhjemmetet Høgskole, høgskolelektor (2004-2007)
 • Høgskolen i Oslo, høgskolelærer (2003-2004)
 • Sunnaas Sykehus, avdeling Drøbak, fagutviklingssykepleier (2002-2003)
 • Drammen sykehus, kirurgisk intensiv (1991-2001, sykepleier, varierende stillingsstørrelser) 
 • Drammen Sykehus (fra 1987 - 1989, sykepleierstudent, barneavdelingen)
 • Landakot Sykehus, Reykjavik Island, generell intensiv (1989-1990)
 • Buskerud Fylkeskommune, Åssiden videregående skole, Drammen, adjunkt ved hjelpepleierutdanningen (1995-2002)


Relevant ekstern virksomhet:

 • External examiner for Royal College of Ireland (RCSI), Dublin, Irland (2018-2022)
 • European Wound Management Association (EWMA), medlem av utdanningskomiteen (2014-2017)

Publikasjoner i Cristin