Intensivstudentene Johan Carlson og Maria Lønn på simuleringssenteret ved campus Vestfold

Master i intensivsykepleie (innpass)

Vestfold - Deltid

Er du allerede intensivsykepleier? Da kan du søke om innpassing av tidligere videreutdanning i intensivsykepleie for å oppnå graden Master i intensivsykepleie.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Innpass til master i intensivsykepleie
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 50
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 5172
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 6
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Innpass/Påbygg

Innpass for intensivsykepleiere utdannet etter rammeplan fra 2005 utgjør 60 studiepoeng. Intensivsykepleiere utdannet etter tidligere rammeplan kan søke om å bli vurdert for opptak.

Studiet gjennomføres på deltid over to år, parallelt med studieprogram for Master i intensivsykepleie.

Du søker på samme måte som ved ordinært opptak, men vil i etterkant få plass basert på tidligere utdanning. Opptakskravene er de samme som for hele masteren. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere tilfredsstillende norsk- og engelskkunnskaper.

Intensivsykepleiestudenter øver på ferdigheter i simuleringssenteret på campus Vestfold.
Intensivsykepleiestudenter øver på ferdigheter i simuleringssenteret på campus Vestfold.
Student som øver på ferdigheter i vårt moderne simuleringssenter.
Student som øver på ferdigheter i vårt moderne simuleringssenter.

Hvorfor master i intensivsykepleie?

Denne mastergraden kvalifiserer deg til å jobbe med avansert sykepleie med en pasient- og pårørendegruppe som er spesielt sårbar. Pasientenes situasjon er akutt eller kritisk og ofte livstruende og kompleks. Dessuten kan pasientenes tilstand endre seg raskt. Intensivsykepleierens arbeidsdag kan være preget av hyppige og raske endringer i arbeidssituasjonen, og krevende mellommenneskelige møter.

Hva slags jobb får du?

Intensivsykepleiere jobber primært i intensivavdelinger, overvåkingsavdelinger, postoperative avdelinger og akuttmottak. Andre aktuelle arbeidsplasser er intermediæravdelinger, nyfødtintensiv, AMK-sentraler, dialyseavdelinger, kardiologiske laboratorium, ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten. Intensivsykepleiere er også kvalifisert for å delta i krigs- og katastrofearbeid, humanitært arbeid, beredskapstjeneste og i offshorevirksomhet.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har en klar klinisk profil der hensikten er at du skal utvikle kvalifikasjoner som en funksjonsdyktig intensivsykepleier. For å oppnå dette vil en stor del av studiet være  i direkte kontakt med pasienter og pårørende.

Studiet tilbyr kliniske studieplasser ved sykehusene Vestfold HF, Telemark HF og Vestre Viken HF. Studentene fordeles etter helseforetakenes kapasitet rundt gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

Edda Johansen er fagkoordinator og selv intensivsykepleier

5 gode grunner til å bli intensivsykepleier

Er du sykepleier og har lyst til å drive karrieren til ekstreme høyder? Bli intensivsykepleier!

Dette lærer du på master i intensivsykepleie 

Intensivsykepleiere har et selvstendig faglig ansvar når det gjelder klinisk yrkesutøvelse, både i rutinepregede, akutte og komplekse situasjoner.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner. Studenter som ikke ønsker å skrive masteroppgave kan avslutte studiet etter å ha fullført alle de andre emnene. Dette vil kvalifisere til arbeid som intensivsykepleier uten mastergrad. Det vil være mulig å fullføre masteroppgaven senere.

Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier.

Fullført masterstudium gir deg handlingskompetanse innen intensivsykepleie.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her er det et stort fagmiljø innen avansert sykepleie og moderne simuleringsrom for spesialistsykepleiere.

keyboard_backspace Les om studentlivet på campus Vestfold.

Videre utdanning

Studieprogrammet leder til graden master i intensivsykepleie og kvalifiserer deg til opptak til relevante doktorgradsprogram.

Skaff deg internasjonal erfaring

Alle studenter som tar et gradsprogram ved USN skal ha mulighet til minimum tre måneders utveksling som en del av studieprogrammet. 

Ved denne mastergraden er det ikke ferdig utarbeidet utvekslingspakker. Ta kontakt med programkoordinatoren din for faglige spørsmål om utvekslingsmuligheter.  

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er krav til medisinsk testing om du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette gjelder også om du har jobbet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • Bachelorgrad i sykepleie
 • Videreutdanning i intensivsykepleie.
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Minst to års relevant arbeidserfaring som sykepleier i 100 prosent stilling. Med relevant arbeidserfaring menes praksis som sykepleier fra intensiv/postoperativ avdeling, medisinsk overvåkning, akuttmottak, samt kirurgisk eller medisinsk sengepost med akuttfunksjon eller lignende.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024