Intensivsykepleie

Master i intensivsykepleie (innpass)

Vestfold - Deltid

Er du allerede intensivsykepleier? Da kan du søke om innpassing av tidligere videreutdanning i intensivsykepleie for å oppnå graden Master i intensivsykepleie.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Innpass til master i intensivsykepleie
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 5172
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4
 • Antall studieplasser: 6

Innpass/Påbygg

Innpass for intensivsykepleiere utdannet etter rammeplan fra 2005 utgjør 60 studiepoeng. Intensivsykepleiere utdannet etter tidligere rammeplan kan søke om å bli vurdert for opptak.

Studiet gjennomføres på deltid over to år, parallelt med studieprogram for Master i intensivsykepleie.

Du søker på samme måte som ved ordinært opptak, men vil i etterkant få plass basert på tidligere utdanning. Opptakskravene er de samme som for hele masteren. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere tilfredsstillende norsk- og engelskkunnskaper.

Hvorfor master i intensivsykepleie?

Denne mastergraden kvalifiserer deg for å jobbe med avansert sykepleie mot en pasient- og pårørendegruppe som er spesielt sårbar. Pasientenes situasjon er akutt eller kritisk og ofte livstruende og kompleks. Dessuten kan pasientenes tilstand endre seg raskt. Intensivsykepleierens arbeidssituasjon kan være preget av hyppige og raske fokusskifter, og krevende mellommenneskelige møter.

Hva slags jobb får du?

Intensivsykepleiere jobber primært i intensivavdelinger, overvåkingsavdelinger, postoperative avdelinger og akuttmottak. Andre aktuelle arbeidsplasser er intermediæravdelinger, nyfødtintensiv, AMK-sentraler, dialyseavdelinger, kardiologiske laboratorium, ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten. Intensivsykepleiere er også kvalifisert for å delta i krigs- og katastrofearbeid, humanitært arbeid, beredskapstjeneste og i offshorevirksomhet.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har en klar klinisk profil der hensikten er at du skal utvikle kvalifikasjoner som en funksjonsdyktig intensivsykepleier. For å oppnå dette vil en stor del av studiet være  i direkte kontakt med pasienter og pårørende.

Studiet tilbyr kliniske studieplasser ved sykehusene Vestfold HF, Telemark HF og Vestre Viken HF. Studentene fordeles etter helseforetakenes kapasitet rundt gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

5 gode grunner til å bli intensivsykepleier

Er du sykepleier og har lyst til å drive karrieren til ekstreme høyder? Bli intensivsykepleier!

Dette lærer du på master i intensivsykepleie 

Intensivsykepleiere har et selvstendig faglig ansvar når det gjelder klinisk yrkesutøvelse, både i rutinepregede, akutte og komplekse situasjoner.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Studenter som ikke ønsker å gjennomføre emne MI-OPP5200 Masteroppgave kan avslutte studiet etter å ha fulført alle de andre emnene. Dette kvalifiserer til å arbeide som intensivsykepleier i henhold til Rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie, 2005. Det vil være mulig å fullføre masteroppgaven senere.

Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier.

Fullført masterstudium gir deg handlingskompetanse innen intensivsykepleie.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Videre utdanning

Studieprogrammet leder til graden master i intensivsykepleie og kvalifiserer deg til opptak til relevant doktorgradsprogram.

Skaff deg internasjonal erfaring

Alle studenter som tar et gradsprogram ved USN skal ha mulighet til minimum tre måneders utveksling som en del av studieprogrammet. 

Ved denne mastergraden er det ikke ferdig utarbeidet utvekslingspakker. Ta kontakt med programkoordinatoren din for faglige spørsmål om utvekslingsmuligheter.  

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er krav til medisinsk testing om du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette gjelder også om du har jobbet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie og videreutdanning i intensivsykepleie. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre. I tillegg må du ha norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant praksis. Med relevant praksis menes praksis som sykepleier fra intensiv/postoperativ avdeling, medisinsk overvåkning, akuttmottak, samt kirurgisk eller medisinsk sengepost med akuttfunksjon eller lignende.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2023