info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Master i samfunn og helse

I dette studiet vil du utvikle dine ferdigheter og generelle kompetanse rundt å identifisere, beskrive og vurdere sammenhenger mellom samfunnsutvikling og helse. Vi tilbyr fire tverrfaglige studieretninger.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Vi tilbyr fire studieretninger fordelt på tre campuser. Du søker opptak til en av studieretningene. Studiet kan gjennomføres både på deltid og på heltid. Dersom du ønsker å ta studiet på heltid kan dette avtales med fakultetet etter opptak.

Undervisningssted

Studiet er samlings- og flercampusbasert, og det er noen fellesemner som gjelder for alle studieretningene. Disse fellesemnene veksler mellom å bli undervist i Drammen, Porsgrunn og Vestfold.

Hvorfor master i samfunn og helse?

Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, særlig innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, er det et stort behov for tverrfaglig kompetanse til å fremme de kvalitetene ved samfunnet og sosiale fellesskap som styrker folks helse.

  • Kan vi unngå å reprodusere sosial ulikhet?
  • Kan vi skape støttende miljøer og inkluderende samfunn?
  • Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk?
  • Hvorfor føler mange seg snakket om, ikke med?
  • Blir vi mer ensomme i en global verden?
  • Hvordan kan profesjonelle jobbe bedre sammen?

Spørsmålene kan tilsynelatende gi entydige svar som kan omsettes i praksis, men nettopp praksis viser at bestemte svar fungerer bare i noen sammenhenger, men ikke i alle. Samfunn og helse er derfor et temaområde det er utfordrende og interessant å jobbe med, både akademisk og i arbeidslivet og samfunnslivet.

Student som studerer master i samfunn og helse

Master i samfunn og helse utvider horisonten!

Fysioterapeut Veronica tar en master i samfunn og helse, en master som som åpner opp og utvider hennes horisont som helsearbeider!

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av samfunn og helse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Vi tilbyr fire studieretninger fordelt på tre campuser. Du søker opptak til en av studieretningene. Studiet kan gjennomføres både på deltid og på heltid. Dersom du ønsker å ta studiet på heltid kan dette avtales med fakultetet etter opptak.

Undervisningssted

Studiet er samlings- og flercampusbasert, og det er noen fellesemner som gjelder for alle studieretningene. Disse fellesemnene veksler mellom å bli undervist i Drammen, Porsgrunn og Vestfold.