Vis studievalg
Master i klinisk helsearbeid

Master i klinisk helsearbeid

Vil du bli en bedre helsearbeider? Vi tilbyr tre forskjellige studieretninger: «Psykisk helsearbeid», «Geriatrisk helsearbeid» og «Tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk».

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor klinisk helsearbeid?

Studiet i klinisk helsearbeid skal kvalifisere helsearbeidere som vil arbeide med personer med psykiske lidelser, helsearbeid for eldre eller utvikling av tjenester innenfor medisinsk strålebruk til:

  • Direkte utøvelse av klinisk helsearbeid
  • Faglig ledelse og innføring av nye metoder innen helsevesenet
  • Ledelse av forbedringsprosjekter på arbeidsplassen og deltakelse i forskning for å fremme kunnskapsutviklingen innen sitt spesialfelt

Målgruppen for dette mastergradsstudiet er helse- og sosialarbeidere som ønsker å øke sin faglige yrkeskompetanse og kvalifisere seg for forskning og ledelse av utviklingsarbeid i helsevesenet.

Dette lærer du i klinisk helsearbeid

Vi tilbyr tre forskjellige studieretninger. Du må velge hvilken av disse studieretningene du vil ta:

Studiet består av ti emner som til sammen gir 120 studiepoeng på masternivå. Det er tilrettelagt som et deltidsstudium over åtte semester med forventet studieinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Studiet er lagt opp slik at ulike profesjoner kan velge sin egen fordypning innenfor studieretningen i et tverrfaglig fellesskap. Det er også mulig å søke om å få godkjent videreutdanningsemner på masternivå som man har tatt på et tidligere tidspunkt.

Masteroppgaven er på 30 studiepoeng og vil gi kompetanse i å anvende forskningsmetoder for å utvikle kunnskap via systematiske metoder og gjennomføre et lite, empirisk forskningsprosjekt under veiledning.

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene består av samlinger med ressursforelesning, seminarer og gruppearbeid. Hoveddelen av studiet er basert på selvstudier.

Vanligvis kjøres to- til firedagers seminarer tre ganger i semesteret. I tillegg arbeider studentene med studieoppgaver som de får tilbakemelding på av medstudenter og faglærer.

Mellom samlingene organiseres læringsaktiviteter gjennom IKT og nettbasert veiledning. Det forutsettes derfor at studentene har tilgang til datamaskin og grunnleggende ferdigheter i bruk av IKT.

Siden mastergradsstudiet er organisert som deltidsstudium, vil studenten kunne være i sin ordinære arbeidssituasjon mellom undervisningen i hovedtemaene. Veksling mellom teori og praksis vurderes som egnet til å gi studentene nye erfaringer. Disse kan bringes inn i faglige diskusjoner i studiet og på studentenes arbeidsplass.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. HSN tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Opptakskrav

Opptakskravene er under behandling, og kan bli endret.

 

Bachelor eller tilsvarende i helse- og sosialfag. I tillegg kreves ett års relevant yrkespraksis etter oppnådd grad.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav til spesialiseringen "tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk" er bachelorgrad i radiografi, biokjemi eller annen helsefaglig/teknisk naturvitenskapelig utdanning med dokumentert kompetanse innenfor strålefysikk, strålebiologi og medisinsk strålebruk tilsvarende bachelorgrad i radiografi. I tillegg kreves det minst ett års praksis fra en virksomhet som anvender medisinske strålekilder.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 8
  • Søkekode: 5112, 5113, 5134
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student