Christine Rygg er sykepleier med videreutdaning i smerte og smertebehandling. Etter å ha jobbet flere år i klinikk, jobber hun i dag ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF. 

Hun tar en master innenfor helseteknologi på USN. Det er fordi hun ønsker en bedre forståelse av hvordan digitalisering og teknologi kan være med å forbedre helsetjenestene vi har i dag.

Christine opplever at dette fagfeltet blir mer og mer aktuelt i alle deler av helsetjenesten. Behovet for utvikling av teknologi og digitalisering av helsetjenester vil få en sentral rolle i helsesektoren i årene som kommer. Det vil berøre oss alle.

– En master innenfor helseteknologi passer for alle som jobber i helsetjenesten, uansett hvor du jobber.  

illustrerer helseteknologi og overvpking av pasient på en mobiltelefonPå vårt Senter for helse og teknologi får studentene illustrert ulike verktøy innen helseteknologi. 

Brenner for medvirkning

Christine Rygg er også leder for Norsk sykepleierforbunds faggruppe for e-helse. Hun er svært opptatt av brukermedvirkning, både ved utvikling og innføring av nye teknologiske systemer og hjelpemidler. 

– Det er viktig at vi som jobber i helsesektoren deltar aktivt i utviklingen. Vi kan faget og kjenner behovene. 

Master i klinisk helsearbeid med fordypning i digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester er utviklet nettopp for å gi ansatte i helsesektoren kompetanse til å forstå og lede digitaliserings- og innovasjonsprosesser. Det forteller studieretningsansvarlig Espen Andreas Brembo. 

Christine Rygg understreker at det er viktig å få til bedre samhandling og informasjonsflyt mellom tjenestene i helsesektoren. Hun mener det også er viktig å inkludere de som skal bruke tjenestene, for å sikre at ny teknologi fremmer samhandling og ikke det motsatte. Hun brenner også for digital inkludering og bevisstgjøring rundt digitalt utenforskap. 

– Vi trenger absolutt alle som jobber i helsesektoren. Når ny teknologi innføres er det viktig med god opplæring av alle, og aksept og forståelse for at noen trenger mer tid enn andre for å bli fortrolig med nye metoder. 

Lærer om tjenestedesign og prosjektledelse

Christine Rygg tar studiet ved siden av jobb, fordi master i klinisk helsearbeid med fordypning i digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester tilbys som et deltidsstudium. Hun forteller om ny kunnskap hun har fått, som hun tar med seg inn i jobben: 

  • implementering, dvs hvordan ny teknologi kan innføres på best mulig måte 
  • prosjektledelse
  • tjenestedesign
  • bedre forståelse og kunnskap om digitalisering og innovasjonsprosesser i helsetjenesten

– Å lære om forskjellige forhold knyttet til helseteknologi er viktig fordi det vil bli en stor integrert del av helsetjenesten. Det vil berøre oss alle. Enten som helsearbeider, pasient eller pårørende.