Espen Andreas Brembo

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15005 A)
Espen Brembo er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap med tilknytning til Senter for helse og teknologi. Han er emneansvarlig, underviser og veileder studenter fortrinnsvis ved masterprogrammet i klinisk helsearbeid. Han har også rolle som studieretningsansvarlig for studieretningen Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester i masterprogrammet. Brembo har i sitt doktorgradsarbeid forsket med kvalitative og kvantitative metoder på hofteartrose med fokus på pasientbehov, mestring og samvalg i et forløpsperspektiv. Han er for tiden engasjert i forskningsprosjekter innen innovasjon i og digitalisering av helsetjenesten, oppgaveglidning (task-shifting), samt utdanning og kommunikasjon. Tidligere har Brembo jobbet som sykepleier i hjemmetjenesten i Oslo kommune i flere år før han ble ansatt ved USN som stipendiat i 2013 og fullførte sin doktorgrad i medisin og helsevitenskap ved UiO i 2020.

Ansvarsområder

Master i klinisk helsearbeid

Veiledning av masterstudenter: 

 • 7 kandidater fullført
 • 2 studenter i prosess

Senter for helse og teknologi

Pågående forskningsarbeid:

Ph.d. veiledning:

 • Pågående: Medveileder for en phd-stipendiat som forsker på livskvalitet blant personer med keratoconus.
 • Fullført: Medveileder for to phd-stipendiater med fokus på studenters læring av grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (G-SKUV)

Utviklingsarbeid:

 • Utvikling av tverrfaglig masterprogram.
 • FlexiSykepleie: prosjektmedarbeider med fokus på læringsaktiviteter og vurderingsformer i desentralisert sykepleierutdanning på deltid.

Kompetanse

Interesse- og kompetanseområder:

 • Kommunikasjon og digital helse
 • Forskning og praksisutvikling
 • Samvalg / shared decision-making
 • Samhandling på tvers av nivåer
 • Bruk av helseteknologi
 • Personorientert omsorg og behandling
 • Smerter og smertelindring
 • Artrose
 • Sykepleie i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning 
 • Utdanningsforskning

PhD 2013 - 2020

Nærmere beskrivelse av forskningsprosjektet "hoftami": Se prosjektomtale på hjemmesiden til Senter for helse og teknologi.

Se også personlig hjemmeside for å lese avhandlingen og publiserte artikler. 

Direkte lenke til avhandlingen: The hip journey: An exploration of needs, treatment decision-making and psychosocial predictors of surgical outcomes in patients with hip osteoarthritis

Som del av min doktorgrad utviklet jeg samvalgsverktøy for hofteartrose som ble publisert på helsenorge.no 8. januar 2020. Utviklingen er et resultat av nært samarbeid med Samvalgssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og avdeling for ortopedi og akuttmottak ved Vestre Viken HF, Drammen sykehus.

Les mer om utviklingen av samvalgsverktøyet her: https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/myndiggjoring-av-hofteartrose-pasienter 

Se samvalgsverktøyet her: https://minhelse.helsenorge.no/samvalg/verktoy/hofteartrose/mitt-valg?

CV

Arbeidserfaring

2020 - : Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

2017 - 2020: Universitetslektor (kvalifiseringsstilling førsteamanuensis), Universitetet i Sørøst-Norge

2013 - 2017: Stipendiat (25 % undervisning/veiledning - 75 % Ph.d.-arbeid), Universitetet i Sørøst-Norge

2006 - 2013: Sykepleier, Oslo kommune

Utdanning:

2023: Developing Doctoral Supervision (DDS), Universitetet i Sørøst-Norge

2021: Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse (UHPED)

2020: Ph.d. i medisin og helsefag. Avdeling for atferdsmedisin, Universitetet i Oslo

2011: Master i klinisk sykepleievitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus

2010: Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv, Karolinska Institutet, Stockholm

2006: Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Oslo

2003: Examen philosophicum & Examen facultatum (humanioravarianten), Universitetet i Oslo

Publikasjoner i Cristin