Ragnhild Bjerknes Bærug tar en master i klinisk helsearbeid med fordypning i geriatrisk helsearbeid. Hun valgte dette studiet siden det krever høy faglig dyktighet for å kunne gi rett og god omsorg for geriatriske pasienter og i eldreomsorgen. Ragnhild er utdannet sykepleier og har også en videreutdanning i geriatrisk vurderingskompetanse.

Det var dette som inspirerte henne til å ta en master innen geriatrisk helsearbeid. 

Fascinert over eldres kunnskap

Ragnhild har jobbet som sykepleier i kommunehelsetjenesten siden 2012 og er nå avdelingskoordinator på Stavern sykehjem. Hun brenner for at alle de som jobber innen geriatrisk helsearbeid og i eldreomsorgen skal holde seg oppdaterte og ha et høyt nivå på tjenestene de tilbyr og gir.

– Siden jeg var liten har jeg vært glad i eldre personer og vært fascinert over all den kunnskapen de har ervervet i løpet av et langt liv.

Ragnhild Bjerknes Bærug i samtale med eldre pasient.

– Det gir mening og glede å kunne yte noe tilbake til dem som har gjort så mye for  samfunnet.

Det er mange ressurser som bor i hver enkelt pasient, så for Ragnhild er det både givende og krevende å bygge omsorgen og tjenestene rundt pasientene.

Å se hele pasienten, ikke bare diagnosene, er noe av det viktigste vi gjør. Dette syns jeg vi er flinke til i kommunehelsetjenesten, men det er også noe vi kan fortsette å jobbe med.

Ragnhild syns de er flinke til å se pasientene kommunehelsetjenesten, men siden dette er så viktig, synes hun dette er noe det bør bli jobbet mer med.

Vi trenger flere spesialister innen geriatrisk helsearbeid

Eldreomsorgen trenger flere spesialister fremover, særlig i kommunehelsetjenesten.

– Vi vet at flertallet nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe på sykehusene. Hvis vi skal kunne ivareta eldreomsorgen i kommunen, må vi få flere sykepleiere til kommunehelsetjenesten. Ved å øke det faglige nivået, og samtidig vise hvor spennende dette feltet er, tror jeg flere sykepleiere kommer til å velge kommunehelsetjenesten.

 Ragnhild Bjerknes Bærug i kommunikasjon med en eldre pasient - studerer maste ri geriatri

Trenger sykepleiere videreutdanning eller master?

Er du sykepleier og lurer på om du må ta en videreutdanning eller master?

Ny kunnskap

I løpet av studietiden blir du bedre på å innhente ny kunnskap: Du lærer mye om å være kritisk til litteraturen du finner.

– Dette gir meg en bredere forståelse av hva som er god forskning som kan brukes i praksis. Jeg jobber i et felt der man ofte skal innhente ny kunnskap, og dette studiet har bedret mine kunnskaper på dette feltet.