Mer meningsfull jobb, dyktige forelesere, større faglig nettverk og venner for livet

Fysioterapeut Ingrid Debes jobber på døgnrehabilitetsenheten på Skien helsehus. Hun søkte master i klinisk helsearbeid – sammensatte helsetilstander, fordi hun forsto at det var behov for mer kunnskap om hvordan vi får flest mulig pasienter friskest mulig, så lenge som mulig:

– Vi trenger mest mulig effektive helsetjenester for eldre. Det vil kreve nytenkning på flere områder innen helse- og omsorgstjenesten.

Debes merker at pasientgruppen hun jobber med har endret seg. De kommer tidligere fra sykehuset, de er eldre, sykere og har ofte mer sammensatte problemer enn før. Hun fant at master i klinisk helsearbeid – sammensatte helsetilstander kunne gi kunnskapen hun trenger for å løse de utfordringene hun møter i sin arbeidshverdag. 

– Fordelen med denne masteren er at du kan sette sammen en rekke ulike valgemner slik at du kan skreddersy en utdanning som passer de kunnskapsbehov du har i jobben din. Jeg tok tverrprofesjonell videreutdanning i smerte (TVIS) som en del av masteren. Den gir meg svært verdifull kunnskap i den kliniske arbeidshverdagen min.

– Det er også viktig for meg å skryte av alle de dyktige underviserne på studiet, og for alt de gir for at vi skal få mest mulig ut av utdanningsforløpet. Studiet har også gitt meg et større faglig nettverk og venner for livet.

Mer spennende og meningsfull jobb

Ingrid forteller at hun jobber mer kunnskapsbasert nå, og tenker mer på hvordan hun jobber og hvorfor hun jobber slik:

– Vi jobber ikke lenger på automatikk og tidligere erfaringer. Vi har økt oppmerksomhet på å søke opp forskning og faglitteratur slik at vi kan gi den best dokumenterte behandlingen. Nå føles jobben mer spennende og meningsfylt.   

– Jeg tror at et sterkt faglig fellesskap er viktig for et godt arbeidsmiljø. I master for sammensatte helsetilstander får vi også kunnskap om hvordan man kan være en pådriver for fagutvikling. Vi lærer også hvordan vi kan starte opp og gjennomføre kvalitetsutviklingsprosjekter på egen arbeidsplass.

Debes ser i mye større grad sammenhenger hun tidligere ikke har vært oppmerksom på. Blant annet har kunnskap om personorientert helsearbeid gjort at hun i større grad ser mer hvor viktig kommunikasjonen med pasienten er. Små endringer i hvordan vi møter pasientene kan gjøre en stor forskjell for den enkelte, sier hun.

student på master i klinisk helsearbeid

Anbefaler masteren i klinisk helsearbeid

– Masteren i klinisk helsearbeid er relevant for alle som ønsker å være med på å bidra til økt faglig kvalitet og skape mer effektive helse- og omsorgstjenester. Pasientene har mer komplekse problemstillinger enn tidligere, og vi er færre til å ta oss av de syke. Det krever økt kompetanse fra flere hold og på flere nivåer.

– Noe av det beste med denne utdanningen er at den er tverrfaglig. Det gir mulighet for å se utfordringene våre fra ulike perspektiver. Sykepleiere og fysioterapeuter har ulike bakgrunn og erfaringer. Det åpner det for mange spennende diskusjoner. Ettersom det i økende grad fokuseres på tverrfaglighet i jobben vi gjør, er det bra og viktig at dette også gjenspeiles i utdanningsløpene.

student christine rygg som studerer helseteknologi

Christine vil forstå hvordan helseteknologi kan gi bedre tjenester

Christine Rygg tar master i klinisk helsearbeid med fordypning i digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester.