Vivi Lycke Christensen

Vivi Lycke Christensen

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4216)

Ansvarsområder

Studieretningsansvarlig for Master i sammensatte helsetilstander (MSAM) ved Master i Kliniske Helsearbeid (MKH)

Veiledening og undervisning ved Master i avansert klinisk allmennsykepleie (MAKS)

 

Kompetanse

Faglige interesseområder:

Velferdsteknologi, symptomer og sammensatte helsetilstander, avansert klinisk allmennsykepleie, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), primær- og spesialisthelsetjenesten

CV

Utdanning:

Phd, MNSc, Sykepleier

Publikasjoner


Publikasjoner i Cristin