Vivi Lycke Christensen

Vivi Lycke Christensen

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4216)

Ansvarsområder

Emneansvarlig for emnet Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode MAKS800

og for emnet Prosjektbeskrivelse MAKS810

Veileder for masterstudenter i Master i avansert klinisk allmennsykepleie (MAKS) og Master i Sammensatte helsetilstander (MSAM)

Studieretningsansvarlig for studieretningen MSAM i Master i Kliniske Helsearbeid (MKH)

Kompetanse

Faglige interesseområder:

Velferdsteknologi, symptomer og sammensatte helsetilstander, avansert klinisk allmennsykepleie, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), primær- og spesialisthelsetjenesten

CV

Utdanning:

Phd, MNSc, Sykepleier

Publikasjoner


Publikasjoner i Cristin