Smertebehandling

Drammen - Deltid

Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og tannleger som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Kostnader: 39.000 ,-
 • Studiepoeng: 30
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2

Samlinger

Samlingene avholdes på Campus Drammen og på Ullevål sykehus (OUS). Det avholdes to samlinger per semester (høst og vår). Tre samlinger består av fem samlingsdager. Den første samlingen består av fire samlingsdager.

Ukesamling kull 2023 Høst:

Uke 37: 12. – 15. september, 2023 (første samling er på 4 dager)
Uke 47: 20. – 24. november, 2023
Uke 6: 5. – 9. februar, 2024
Uke 21: 20. – 24. mai, 2024 

 

 

Dette lærer du hos oss

Videreutdanningen har fokus på akutte, postoperative, langvarig ikke-maligne og kreftrelaterte smertetilstander hos pasienter i alle aldersgrupper. Formålet med studiet er at deltakerne oppnår fordypet kompetanse i å kartlegge, vurdere og diagnostisere pasientens smerte, identifisere underliggende faktorer som forårsaker eller vedlikeholder smertetilstanden, samt utføre smertebehandling innenfor sitt fagområde. Samtidig vektlegges det at deltakerne oppnår kunnskap om og forståelse for tverrfaglig samarbeid rundt smertebehandling.

Studiet er delt inn i følgende hovedtemaer:

 • Smerteteori
 • Nevroanatomi, nevrofysiologi og smertefysiologi ved normale og patologiske tilstander
 • Kartlegging og klinisk diagnostisering av smerte
 • Behandlingsprinsipper
 • Smertens psykososiale aspekter
 • Akutt smerte
 • Langvarig ikke-malign smerte
 • Nevropatisk smerte
 • Kreftrelatert smerte og palliasjon
 • Eldre og smerte
 • Barn og smerte
 • Organisering av smerteklinisk virksomhet
 • Kartlegging, vurdering og behandling av smerte i  tverrfaglig team

Hva slags jobb får du?

Studiet forbereder deltakerne på arbeid innenfor fagområdet smertebehandling både i første- og andrelinjetjenesten, samt private helsetjenester. Deltakerne vil etter fullført studie ha kompetanse til å utføre selvstendige arbeidsoppgaver og konsultasjoner innenfor sitt fagområde knyttet til smertebehandling ved sengeposter på sykehus, poliklinikker, sykehjem, hjemmetjenesten, i fastlegepraksis og ved private helseinstitusjoner.

Slik er studiet

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over ett år med forelesninger, gruppearbeid, praksis og selvstudier. 

Samlingene inneholder ressursforelesninger og seminarer/workshops med praktiske øvelser og gjennomgang av fremlagte pasientkasus. Mellom samlingene arbeider studentene med en elektronisk multiple-choice test og et skriftlig kasusrelatert arbeidskrav som presenteres muntlig i klassen.

I løpet av studiet gjennomfører studenten en observasjonspraksis på tilsammen 2 uker.

Noe av undervisningen vil også foregå på Ullevål sykehus (OUS).

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Treårig bachelorutdanning innen helsefag eller profesjonsstudiet innen medisin, psykologi og odontologi, og minst 2 års relevant praksiserfaring. Søkere må være i en relevant arbeidssituasjon under studieforløpet.

Dersom det er ledige studieplasser, kan interesserte som kun ønsker fordypning i ett av hovedtemaene i studiet delta på en samling og få kursbevis for tilstedeværelse.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk