Illustrasjonsbilde fra sykehus

Smertebehandling

Drammen - Deltid

Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og tannleger som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: 42.000,- Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 35
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Fysiske samlinger avholdes på Campus Drammen og på Ullevål sykehus (OUS). Det avholdes to samlinger på 3-4 dager per semester (høst og vår). Mellom samlingene holdes det til sammen 7 webinarer gjennom studieåret. 

 • Uke 36: 4. September - Webinar
 • Uke 38: 18-20.September  Fysisk samling i Drammen
 • Uke 42: 16.Oktober - Webinar
 • Uke 45: 6.November - Webinar
 • Uke 47: 20-22.November - Fysisk samling på Ullevål
 • Uke 50: 11.Desmber - Webinar
 • Uke 4: 22.Januar(2025) - Webinar
 • Uke 6: 4-7.Februar - Fysisk samling på Ullevål
 • Uke 12: 19.Mars - Webinar
 • Uke 17: 23.April - Webinar
 • Uke 21: 20-23.Mai - Fysisik samling i Drammen

 

 

 

 

Dette lærer du hos oss

Videreutdanningen har fokus på akutte, postoperative, langvarig ikke-maligne og kreftrelaterte smertetilstander hos pasienter i alle aldersgrupper. Formålet med studiet er at deltakerne oppnår fordypet kompetanse i å kartlegge, vurdere og diagnostisere pasientens smerte, identifisere underliggende faktorer som forårsaker eller vedlikeholder smertetilstanden, samt utføre smertebehandling innenfor sitt fagområde. Samtidig vektlegges det at deltakerne oppnår kunnskap om og forståelse for tverrfaglig samarbeid rundt smertebehandling.

Studiet er delt inn i følgende hovedtemaer:

 • Smerteteori
 • Nevroanatomi, nevrofysiologi og smertefysiologi ved normale og patologiske tilstander
 • Kartlegging og klinisk diagnostisering av smerte
 • Behandlingsprinsipper
 • Smertens psykososiale aspekter
 • Akutt smerte
 • Langvarig ikke-malign smerte
 • Nevropatisk smerte
 • Kreftrelatert smerte og palliasjon
 • Smerte hos utsatte pasientgrupper (eldre, barn. rusavhengige)
 • Organisering av smerteklinisk virksomhet
 • Kartlegging, vurdering og behandling av smerte i  tverrfaglig team

Hva slags jobb får du?

Studiet forbereder deltakerne på arbeid innenfor fagområdet smertebehandling både i første- og andrelinjetjenesten, samt private helsetjenester. Deltakerne vil etter fullført studie ha kompetanse til å utføre selvstendige arbeidsoppgaver og konsultasjoner innenfor sitt fagområde knyttet til smertebehandling ved sengeposter på sykehus, poliklinikker, sykehjem, hjemmetjenesten, i fastlegepraksis og ved private helseinstitusjoner.

Slik er studiet

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over ett år med fysiske forelesninger, webinarer, digitale lesegrupper, gruppearbeid, praksis, selvstudier og workshop.

De fysiske samlingene inneholder ressursforelesninger og seminarer/workshops med praktiske øvelser og gjennomgang av pasientkasus. Mellom samlingene deltar studentene på webinar, og arbeider med en elektronisk multiple-choice test, digitale lesegrupper og et skriftlig kasusrelatert arbeidskrav.

I løpet av studiet gjennomfører studenten en observasjonspraksis på tilsammen 2 uker.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Treårig bachelorutdanning innen helsefag eller profesjonsstudiet innen medisin, psykologi og odontologi.
 • 2 års relevant praksiserfaring.
 • Søkere må være i en relevant arbeidssituasjon under studieforløpet.

Språkkrav i norsk og engelsk

Vi oppfordrer spesielt leger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og tannleger til å søke.


Dersom det er ledige studieplasser, kan interesserte som kun ønsker fordypning i ett av hovedtemaene i studiet delta på en samling og få kursbevis for tilstedeværelse.