Betalingsbetingelser ved kurs og studier med avgift

Ved påmelding til kurs og studier med avgift i EVU-web eller Søknadsweb, må søkere lese og godkjenne disse betalingsbetingelsene.

  • Alle våre kurs og studier med avgift er økonomisk bindende etter angrefristens utløp.
  • Ved avmelding etter angrefristens utløp og frem til to uker før oppstart,
    må du betale 20% av avgiften, begrenset oppad til kr 5 000,-.
  • Ved avmelding senere enn 2 uker før oppstart, må du betale hele avgiften for inneværende semester.
  • Ved påmelding til flere kurs- eller studier med avgift, blir du økonomisk bundet til å betale for de valgte studier, dersom du ikke benytter angreretten.

Angrefrist – angrerettskjema

Uavhengig av de ovennevnte bestemmelser, har du 14 dager angrerett fra du er tildelt kurs- eller studieplass.