Hva er semesteravgift?

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift for alle studenter. Den dekker drift av studentsamskipnaden og utgifter til kopi og utskrifter. Den inkluderer også en frivillig SAIH avgift som du kan velge om du vil betale

Merk 1: Semesteravgiften vurderes hvert semester og kan endre seg.

Merk 2: Etter- og videreutdanninger kan ha ekstra avgifter i tillegg til semesteravgiften

Merk 3: Enkelte studier kan ha ekstra studiespesifikke avgifter som for eksempel materialpenger.

  Alle studenter
(unntatt nettstudenter)   
Rene nettstudenter       
Semesteravgift til Studentsamskipnaden  550 kr 550 kr
Kopinor og utskriftstjenester (50 kr til utskrift)  339 kr 179 kr (Kun kopinoravgift)
SAIH (frivillig) 40 kr 40 kr
Semesteravgift 929 kr 769 kr

(Når det gjelder nettbaserte studieprogram er det kun studenter på studieprogram uten samlinger som regnes som rene nettstudenter.)

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift for alle studenter. Den dekker drift av studentsamskipnaden og utgifter til kopi og utskrifter. Den inkluderer også en frivillig SAIH avgift som du kan velge om du vil betale.

Enhver som melder seg opp til eksamen må betale semesteravgiften jfr. forskrift om studentsamskipnader (kapittel 7, §17 Betaling av semesteravgift). Det er noen unntak fra denne regelen:

  • Utvekslingsstudenter fra våre internasjonale partnerinstitusjoner (fordi de vanligvis betaler til institusjonen de kommer fra)
  • Studenter på enkelte etter- og videreutdanninger
  • Ph.d. studenter
  • Studenter som kun skal ta konteeksamen i uke 1 og 32.

Fakturaen for semesteravgiften oppretter du selv i Studentweb.

Betalingsfrister

  • 1. september for høstsemesteret
  • 1. februar for vårsemesteret

Det kan gå inntil fire dager fra du betaler semesteravgiften til det blir synlig i studentweb at du har betalt.

Det er de samme fristene som gjelder for eventuell refundering av semesteravgiften. Du kan be om refundering av semesteravgiften hvis du har betalt semesteravgift ved en annen institusjon eller trekker deg fra studiet. Hvis du har trekker deg fra studiet innen fristen, får du refundert hele beløpet. Hvis du har betalt ved en annen institusjon, får du kun refundert beløpet til Studentsamskipnaden.

Semesteravgift til Studentsamskipnaden

Gå til ssn.no for mer informasjon om semesteravgiften.

Kopinor og utskriftstjenester

Gjennom Kopinoravtalen kan studenter og ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. I tillegg krever USN en avgift for å dekke utskrifter som blir delt ut i undervisningen (utskriftstjenester). Avgiften for studentutskrift dekker studentens egen utskriftskvote ved USN.

Merk: Rene nettstudenter betaler kun Kopinoravgift.

SAIH

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) er en politisk uavhengig organisasjon. Helt siden SAIH ble stiftet i 1961 har norske studenter støttet SAIHs arbeid gjennom SAIH-tierne. I tillegg til langsiktig bistandsarbeid jobber de med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt.

Dersom du ikke vil støtte SAIH kan du trekke avgiften fra beløpet på fakturaen når du betaler.