Hva er semesteravgift?

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift for alle studenter. Den dekker drift av studentsamskipnaden, Kopinoravgift og arbeid med elektroniske kompendier. Den inkluderer også en frivillig SAIH avgift.

Merk 1: Semesteravgiften vurderes hvert semester og kan endre seg.

Merk 2: Etter- og videreutdanninger kan ha ekstra avgifter i tillegg til semesteravgiften

Merk 3: Enkelte studier kan ha ekstra studiespesifikke avgifter som for eksempel materialpenger.

  Alle studenter
Semesteravgift til Studentsamskipnaden  600 kr
Kopinoravgift (inkluderer elektroniske kompendier)  235 kr
SAIH (frivillig) 40 kr
Semesteravgift 875 kr


Enhver som melder seg opp til eksamen må betale semesteravgiften jfr. forskrift om studentsamskipnader (kapittel 7, §17 Betaling av semesteravgift). Det er noen unntak fra denne regelen:

  • Utvekslingsstudenter fra våre internasjonale partnerinstitusjoner (fordi de vanligvis betaler til institusjonen de kommer fra)
  • Studenter på enkelte etter- og videreutdanninger
  • Ph.d. studenter
  • Studenter som kun skal ta konteeksamen i uke 1 og 32.

Fakturaen for semesteravgiften oppretter du selv i Studentweb.

Betalingsfrister

  • 1. september for høstsemesteret
  • 1. februar for vårsemesteret

Det kan gå inntil fire dager fra du betaler semesteravgiften til det blir synlig i Studentweb at du har betalt.

Det er de samme fristene som gjelder for eventuell refundering av semesteravgiften. Du kan be om refundering av semesteravgiften hvis du har betalt semesteravgift ved en annen institusjon eller trekker deg fra studiet. Hvis du har trukket deg fra studiet innen fristen, får du refundert hele beløpet. Hvis du har betalt ved en annen institusjon, får du kun refundert beløpet til Studentsamskipnaden.

Semesteravgift til Studentsamskipnaden

Gå til ssn.no for mer informasjon om semesteravgiften.

Kopinoravgift og elektroniske kompendier

Gjennom Kopinoravtalen kan studenter og ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. I tillegg krever USN en avgift for å dekke arbeidet med elektroniske kompendier. 

Klikk her for informasjon om utskriftstjenesten.

SAIH

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) er en politisk uavhengig organisasjon. Helt siden SAIH ble stiftet i 1961 har norske studenter støttet SAIHs arbeid gjennom SAIH-tierne. I tillegg til langsiktig bistandsarbeid jobber de med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt.

Dersom du ikke vil støtte SAIH kan du trekke avgiften fra beløpet på fakturaen når du betaler.