Nina Elisabeth Blegen

Førsteamanuensis emerita
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C2-70)
Jeg er opptatt av at sykepleiefaget danner basis for læring og samarbeid mellom studenter, lærere, praksisfelt og forskning. Det er viktig at vi sammen med studentene øver oss i kritisk tenkning og har en høy etisk bevissthet. Å skape studentaktive læringsprosesser bidrar til bevisstgjøring, nytenkning og utvikling av sykepleiefaget. På den måten blir våre sykepleierstudenter i stand til å møte morgendagens behov lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kompetanse

  •         Sykepleie- og helsevitenskap i emnene omsorg, helse og lidelse
  •         Omsorg som verdi relatert til undervisning, veiledning og i den               utøvende praksis.
  •        Etiske teorier og problemstillinger i sykepleie og psykisk helsearbeid.
  •         Relasjonsteorier og relasjonelle ferdigheter
  •        Pedagogikk og veiledning i profesjonsutdannelser og praksisstudier     med spesielt fokus på dannelse.
  • Sykepleiefaglig ledelse med fokus på verdier
  •         Studieplanarbeid
  •         Utvikling av praksisstudier        
  •         Metodologiske problemstillinger ift kvalitativ forskning og hermeneutisk metodologi.

CV

2015           Doktor i hälsovetenskaper med hovedemnet vårdvetenskap fra Åbo Akademi,

                   Finland.

2008           Videreutdanning i veiledning og coaching, Høgskolen i Vestfold.

2006           Master i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.

2003           Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, godkjent NSF.

1998           Diploma in Family Therapy, Diakonhjemmets høgskolesenter i samarbeid med

                   Institute of Family Therapy in London (1996-1998).

1993           Psykiatrisk sykepleier, Drammen sykepleierhøgskole, Drammen, Norge.

1990           Ofentlig godkjent sykepleier, Sykepleierhøgskolen i Lørenskog, Norge.

1985           Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo.

 

ARBEIDSERFARING

2018 –d.d     Universitetet Sørøst-Norge, Instituttnestleder og programkoordinator, Instituu for sykepleie- og helsevitenskap.

2011 - 2018  Førsteamanuensis OsloMet, Institutt for sykepleie, videre- og masterutdanningen i psykisk helsearbeid.

2007 - 2011  Høgskolen i Vestfold, avd. for helsefag.  Doktorgradsstipendiat og høgskolelektor, videreutdanningen i psykisk helsearbeid.

2006 - 2007  Høgskolen i Telemark, institutt for sosialfag. Høgskolelektor vernepleierutdanningen.

2006 - d.d.    Privat praksis i familie, par og individuell terapi, veiledning og rådgivning.

2005 - 2006  Sykehuset i Telemark, DPS Skien, prosjektleder i samarbeidsprosjekt ift barn som pårørende.

1998 - 2005  Psykiatrien i Vestfold HF. Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut rus/allmennpsykiatrisk team, Psykiatrisk poliklinikk,                                     Søndre Vestfold DPS

2000 - 2003  Undervisningsoppdrag for Utdanningshuset.

1996 - 1998  Vestfold fylkesbarnevern, familie- og nettverkskonsulent, Skjerfheimkollektivet.

1993 - 1996  Vestfold fylkeskommune, Larvik DPS, avdelingssykepleier.                           

1990 - 1993  Vestfold fylkeskommune, Larvik DPS, offentlig godkjent sykepleier.

01/90-.05/90 Sandefjord kommune, offentlig godkjent sykepleier i hjemmesykepleietjenesten.

1989             Psykiatrisk klinikk, Vinderen, ferievikar på akuttavdelingen.

1984 - 1986  Free lance tegneoppdrag for bedrifter VVS, reklame, ukepresse og veterinærinstituttet.

1978-1987    Glittre Sanatorium, pleieassistent. Ledige vakter og vikariater.

1975 - 1977  A/S Hjellnes & Co, teknisk tegner.

1973 - 1974  NO-HA Industrier A/S, teknisk tegner. 

1971 - 1972  A/S Hjellnes &Co, teknisk tegner.

 

Publikasjoner

Blegen, N. E., Hummelvoll, J. K. & Severinsson, E. (2010). Mothers with mental health problems: a systematic review. Nursing & Health Sciences, 12, 519-528.

Blegen N.E. & Severinsson E. (2011) Leadership and management in mental health nursing. Journal of Nursing Management, 19, 487-497.

Blegen N.E., Hummelvoll J.K., & Severinsson E. (2012). Experiences of motherhood when suffering from mental health problems- a hermeneutic study. International Journal of Mental Health Nursing. 21, 5. 417-427.

Blegen N.E., Eriksson K., Bondas T. (2014). Through the depths and heights of darkness; mothers as patients in psychiatric care. Scandinavian Journal of Caring Science. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=24602202&site=ehost-liv

Blegen, N. E. (2015). Kallet til livets embete. Mødre i helse og lidelse. Doktorgradsavhandling, Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Vasa, Finland.

Blegen N.E., Eriksson K., Bondas T. (2015). Ask me what is in my heart of hearts! The core question of care in relation to mothers in psychiatric care context.

Blegen, N. (2015). Mødres kamp for verdighet. Artikkel i fagbladet Psykisk helse og rus, basert på avhandlingen Kallet til livets embete. Mødre i helse og lidelse (se pkt. 5).

Blegen, Foss, Lohne, Liu, Zhou, Nåden (2020). ‘Struggling to restore oneself as a whole, unique human being’ Dignity in older hospital patients – the patient’s perspective in Norway. Submitted.

Bøker:

”Hvorfor klarer du ikke å se meg?” Et essay om etiske utfordringer i et forskningsintervju. I Etiske utfordringer i praksisnær forskning Jan Kåre Hummelvoll, Ellen Andvig, Anne Lyberg (red.), 2011. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Kronikker:

Blegen, N. E. (2019). Sykepleietjenesten umenneskeliggjøres. Kronikk i Sykepleien og dagsaviser i Vestfold.

Blegen, Nina, Foss, Berit. (2015). Omsorg må læres. Vårt Land, 21. Juli 2015.

Blegen, Nina (Intervju) "Jeg lot ikke meg selv føle sorg. Noen måtte ta ansvaret for alt kaoset hjemme.". Aftenposten [Avis] 2016-11-16.

 

Konferanser og seminarer: 

Blegen, N. E. (2017). Ask me what I care about the most! Presentation at Belt and Road Disability Cooperation High-Level Event & Beijing International on Rehabilitation 2017 Rehabilitation Nursing Sub-forum.

Dahl, B, Fylkesnes, A. M. og Blegen, N. E. (2017). The humanistic traditions of caring science – A lence to elucidating Midwives’ perceptions of midwifery care. Oral presentation on (Watson Carinig Science Institute) WCSI-3rd European Seminar June 19-23, 2017, Lucca, Italy.

Blegen, N. E. (2016). Hermeneutisk metodologi - metodeutvikling etter inspirasjon av Ödmans modell for eksistensiell hermeneutisk fortolkning. Presentasjon Høgskolen Sørøst Norge på Senter for kvinners, familie og barns helse.

Blegen, N. E. (2015). Ask me what I care about the most! Presentation at The 34th International Human Science Research Conference, 11 – 14. August, Trondheim.

Blegen, N. E. (2015). Kallet til livets embete. Mødre i helse og lidelse. Presentasjon på for forskningsgruppen på Senter for kvinners, familie og barns helse, Høgskolen Sørøst Norge.

Blegen, N. E. (2015). Å høre hjertets tause stemme. Broen fra den konkrete til den universelle virkeligheten. Foredrag på det 9. Nordiske hermeneutikkseminaret «Den lærde uvitenheten», Høgskolen i Oslo og Akershus, 9-10 November, 2015.