Master i jordmorfag

Master i jordmorfag

Er du sykepleier og ønsker å bli jordmor? Med denne utdanningen kan du arbeide med svangerskapsomsorg i kommunehelsetjenesten, ved føde-/barselavdelinger i sykehus og fødestuer samt i privat virksomhet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor ta master i jordmorfag?

En jordmor er anerkjent som en ansvarsbevisst og ansvarlig fagutøver som arbeider sammen med kvinnen for å gi nødvendig støtte, omsorg og rådgivning i løpet av svangerskap, fødsel og barseltid.

Masterutdanningen gir autorisasjon som jordmor.

Vi tilbyr også master i jordmorfag –påbygging, et studieprogram for deg som alt er autoriserte jordmor men ønsker mastergrad i jordmorfag.

Hva slags jobb får du?

Med master i jordmorfag kan man arbeide med svangerskapsomsorg i kommunehelsetjenesten, ved føde/barsel-avdelinger i sykehus og fødestuer og i privat virksomhet.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Som student skal du under veiledning gjennomføre kliniske studier både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Universitetet benytter praksisplasser over hele Sør-Østlandet.

Dette lærer du på master i jordmorfag

Masterstudiet består av teoretiske og kliniske studier:

  • Fødsel, barsel og nyfødtperiode, del 1og 2
  • Svangerskap og reproduktiv helse
  • Grunnlagstenkning, vitenskapsteori og kunnskapsutvikling
  • Masteroppgave
  • Kliniske studier i kommunehelsetjenesten
  • Kliniske studier i spesialhelsetjenesten, nivå 1 og 2

Obs. Du må påregne reisevei knyttet til kliniske studier, og all undervisning er obligatorisk.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i jordmorfag utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført master i jordmorfag kan du søke deg inn på universitetets ph.d. - program i personorientert helsearbeid.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende. I tillegg kreves autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års relevant yrkespraksis som sykepleier.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

Poenggrenser ved forrige opptak:

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student