info
Pia Amalie Saga Berberg studerer sykepleie på campus Porsgrunn

Bachelor i sykepleie

Ønsker du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag? En jobb der du får brukt mange sider av deg selv? Da kan sykepleierutdanning være noe for deg.

Hvor vil du studere?

Ved USN kan du studere sykepleie på heltid ved våre campuser i Drammen, Porsgrunn og Vestfold. Vi har også en deltids sykepleierutdanning for deg som bor i noen av kommunene i Viken og Telemark.

Hvorfor velge bachelor i sykepleie?

Med en bachelorgrad i sykepleie kan du søke om autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier har du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag. Du kan jobbe med mennesker i alle aldre – fra fødsel til død – både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, innenfor psykisk helse og rus og mange andre områder både i Norge og i utlandet.

Som sykepleier vil du alltid møte faglige utfordringer og hele tiden utvikle deg teoretisk og personlig, uavhengig av hvilken sektor i helsetjenesten du velger å jobbe i.

Sykepleieren spiller en avgjørende rolle i helsevesenet og har mange funksjoner:

  • forebyggende og helsefremmende
  • behandlende – lindrende – rehabiliterende
  • fagutviklende – undervisende
  • administrative

Sykepleieyrket er ansvarsfullt og krevende, men også variert og givende. Det er et fagfelt i rivende utvikling med økende krav til kompetanse.

Hva slags jobb får du?

Behovet for sykepleiere er stort, og arbeidsmulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland. Sykepleiere jobber i alle felt i helsetjenesten: sykehus, sykehjem, psykisk helsearbeid, offshore, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Sykepleier mellom senger i sykehusmiljø

Dette tjener du som sykepleier

Det er ikke i tvil om at sykepleiere gjør en viktig jobb. Mange mener sykepleiere tjener for dårlig. Det kan selvfølgelig diskuteres, men som ferdig utdannet sykepleier tjener du godt nok til å få en god hverdag.

Videre sykepleierutdanning

Sykepleierutdanningen kvalifiserer deg til mange ulike videreutdanninger og mastergrader både ved USN og andre institusjoner.

Vi tilbyr flere master- og videreutdanninger:

Vi tilbyr også en doktorgrad i personorientert helsearbeid.

Er du interessert i etter- og videreutdanning innen sykepleie og helsefag finner du hele tilbudet her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av sykepleieutdanningen i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.