Som sykepleier har du en gjennomsnittslønn på 566 520 kroner i året, og siden du som sykepleier kan jobbe turnus; det vil si kvelds-, natt- og helgeskift, har du muligheten til å tjene mer.

Mange tillegg

Randi Asker, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Vestfold og Telemark, viser til plasseringen i årets sentrale lønnsoppgjør når vi spør om sykepleieres lønn. (Lønn og tariff (nsf.no)

Randi Askjer

Randi Askjer, Norsk Sykepleierforbund

Det gir et bilde av hva sykepleiere tjener. Men når det gjelder hva sykepleiere i praksis tjener, det vil si hva de får utbetalt i måneden, så kommer både helge-, kvelds- og nattillegg i tillegg i lønnsplassering. For sykepleiere som jobber i turnus, utgjør disse tilleggene et viktig tillegg i lønnen de får utbetalt.

Det finnes også lokale avtaler og rekrutteringstillegg i sykepleierlønnen. Det er flere kommuner som eksempelvis plasserer sykepleiere i en lønn tilsvarende høyere ansiennitet enn de faktisk har, og noen gir direkte rekrutteringstillegg for å rekruttere og beholde sykepleiere. Det er derfor viktig å påpeke at det som fremgår av lønnsoppgjøret er minstelønn.

Randi nevner til sist at kommunene skal i gang med å forhandle om kompensasjon for praksisveiledere med veilederkompetanse, en forhandling som skal være ferdig 1. november 2021. Det er veldig spennende hva kompensasjonen vil innebære for sykepleierne som bidrar til utdanning av andre sykepleiere.

Flere karrieremuligheter

Sykepleiere har flere muligheter i sitt yrke. Som sykepleier kan du ta både mastergrad og/eller videreutdanning.

Norge trenger spesialister innen helsetjenesten og om du ønsker mer kompetanse og høyere lønn kan det være et alternativ videre i karrieren.  Velger du å spesialisere deg, så er gjennomsnittslønnen på 605 400 kroner i året.

Bare på USN kan du ta master i avansert klinisk allmennsykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, helsesykepleie, operasjonssykepleie og klinisk helsearbeid og det er et hav av videreutdanninger å velge mellom.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om våre studier innen helsefag. Sendes ut ca. hver fjortende dag.

Meld meg på

 

 

Birigtte studerer bachelor i sykepleie

10 gode grunner til å bli sykepleier ved USN

Universitetslektor Dag og sykepleierstudentene Torine og Birgitte har ti gode grunner til å anbefale sykepleierutdanningen på USN.