Du som ønsker å studere sykepleie ved USN har muligheten til å få trene på virkeligheten i et supermoderne simuleringssenter (SIM-senter) enten om du velger å studere på campus Drammen, Vestfold eller her i Porsgrunn. 

Slik blir du skikkelig godt forberedt og får masse praktisk erfaring før du skal ut i yrket på ordentlig.

 

Ved campus Porsgrunn er simuleringssenteret et trekkplaster for sykepleierstudentene, men også andre helse- og sosialfagsstudenter som vernepleiere, barnevernspedagoger og helsesykepleiere trener på ferdigheter her. 

Fornøyd med sykepleierstudiet i Porsgrunn

Rebecca Sofie Larsen tar bachelor i sykepleie på campus Porsgrunn fordi hun vil gjøre en forskjell for andre mennesker. 

– Hovedprinsippet mitt er at jeg vil gjøre en forskjell for den enkelte, og da falt valget mitt på sykepleie. Jeg ønsker å få mer kunnskap om blant annet kroppen, mennesker og sykdom, slik at jeg kan bidra med å forebygge eller behandle lidelser og sykdom.

Rebecca i sykepleieruniform

Hun trives godt med å studere på USN campus Porsgrunn.

– Det beste med campus Porsgrunn er at den har en perfekt størrelse. Man får orientert seg over hele campus, og du får enkelt kontakt med andre studenter. Kafé Origo har dessuten den beste iskaffen, sier hun med et smil. 

Hun sier det er lav terskel for å spørre lærerne om man lurer på noe og øvingsrommene er veldig gode. 

– På simuleringssenteret har du tilgang på utstyr og dokker som gir deg et visuelt inntrykk av hvordan praksisen kan bli videre. Det minner rett og slett om et ekte sykehus, hvor du får god veiledning fra lærere og andre studenter. Det hjelper også veldig at studentene har fått tillit til å kunne øve på prosedyrer helt frem til kl 23, hver dag! 

Simulering som på et ekte sykehus

– Simuleringssenteret vårt inneholder det siste og mest avanserte innenfor simulatorteknologi og har utstyr og fasiliteter du finner på moderne sykehus, forteller universitetslektor Ingunn Lia. 

Ingunn er daglig leder ved Simuleringssenteret, på campus Porsgrunn. Her kan Ingunn undervise deg som helse- og sosialfagsstudent i et topp moderne og virkelighetstro klasserom. Men dette klasserommet er som å tre inn i et ekte sykehus.

USN har også simuleringssentre for sykepleiestudenter i Drammen og Vestfold. I Vestfold er det i tillegg egen avdeling for spesialsykepleiere. 

Som sykepleiestudent ved USN blir du trent for å være best mulig beredt på uventede hendelser som skjer på jobb i helsevesenet. 

Ingunn Lia følger med på sykepleiestudentene i SIM-senteret i Porsgrunn

Ingunn Lia i simuleringssenteret i Porsgrunn.

På SIM-senteret finner du flere pasientrom med senger, utstyr og teknologi som i et virkelig sykehus. Til og med "ekte" pasienter, det vil si svært avanserte treningsdukker som skal forestille pasienter med naturtro kropp og hode. Så naturtro at det er som å behandle et ekte menneske. 

En av modellene er så avansert at den kan simulere både pust, prat, gråt, risting, hjerterytme og svette. 

– Praksisen som studentene driver her, ligger tett opp mot det de vil møte ute i yrket.

Medisinsk simulering som i virkeligheten

– Medisinsk simulering er en treningsform der studentene skal lære i trygge omgivelser, og vi designer ulike scenarier basert på situasjoner fra virkeligheten, sier Ingunn Lia, og gir noen eksempler:

– Det kan være ulykker, traumer, akutte hendelser som hjertestans, kolsanfall, akutte blødninger, lavt blodsukker eller diabeteskoma. Simuleringssenteret har også kameraer og lydutstyr slik at det er lett å følge med fra kontrollrommet.

Jobbmuligheter for sykepleiere

Når du velger en sykepleieutdanning venter en spennende jobb med nye utfordringer hver dag der du bruker mange sider av deg selv. 

Behovet for helsepersonell er stort og du har derfor et hav av jobbmuligheter etter endt utdannelse ved USN. Du kan søke jobb i helsevesenet både her i Norge og utlandet. 

Simsenteret vårt inneholder det siste og mest avanserte innenfor simulatorteknologi og har utstyr og fasiliteter du finner på moderne sykehus

Trener på kommunikasjon med pasientene

Treningen i SIM-senteret i Porsgrunn går ikke bare på teknikk, men også å få til god og riktig kommunikasjon. Øvelsene kan også filmes, slik at du som student ser og hører deg selv på video etterpå, og er med på å analysere og diskutere hendelsen.

Målet er at kvaliteten på behandlingen du gir pasienten skal være så bra som mulig, og å unngå medisinske feil som kan skade pasienten. 

USN er opptatt av å levere høyt kvalifiserte kandidater til arbeidslivet, og du er en av dem! SIM-senteret skal sikre at du som skal bli sykepleier, vernepleier, helsesykepleier eller annen helsearbeider er godt og riktig utdannet til å møte fremtidens helsevesen. 


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om våre studier innen helsefag. Sendes ut ca. hver fjortende dag.

Meld meg på

 

 

Sykepleiestudentene Birgitte og Torine

Slik blir du en god sykepleier

Sykepleierstudentene Torine og Birgitte forteller deg hvordan du blir en god sykepleier.