Vi møter studentene i simuleringssenteret på campus Vestfold, hvor de tar sykepleieutdanningen. Her trener sykepleiestudentene på ferdigheter for å være rustet til å skulle ut i praksis. Slike simuleringssentre har vi også ved sykepleieutdanningene på campus Drammen og Porsgrunn.

Sykepleiestudiet krever en del av deg. Selv om halvparten av studiet er praksis, må du kunne mye teori og lese godt.

Trives godt på studiet

Torine og Birgitte er ikke i tvil. De stortrives som sykepleiestudenter ved USN.

– Personlig stortrives jeg! Det er et tettpakket studieløp, og du lærer utrolig mye spennende på kort tid. Det å bli kjent med så mange fantastiske mennesker, fra medstudenter til pasienter, har definitivt vært en viktig faktor, sier Birgitte.

 

Fra helsearbeider til sykepleier

Torine valgte å studere sykepleie fordi hun har erfaring med å jobbe i helsevesenet. Hun så hvor stor forskjell hun kunne gjøre for pasientene. 

– Det ga mersmak å se hvor stor mulighet jeg har til å gjøre hverdagen bedre for de som er i en sårbar situasjon. Også gir sykepleieyrket meg et hav av muligheter etter studiene!

Birgitte fikk også smaken på sykepleieyrket etter å ha jobbet i helsevesenet. Etter videregående var hun usikker på yrkesvalget, og hun startet med et vikariat på et sykehjem.

– Her oppdaget jeg gleden ved å bistå andre mennesker. Jeg innså også at jeg ønsket større ansvar, utfordringer og en sikker jobb etter endt utdanning. Og akkurat det får jeg med en bachelor i sykepleie. 

3 gode råd for å bli en god sykepleier

Vi spurte studentene om hvilke egenskaper du må ha som sykepleier.

  1. Du må være omsorgsfull. Som sykepleier må du i høy grad kunne vise omsorg og forståelse for pasientene dine.
  2. Høy faglig kompetanse og vurderingsevne er også noe en god sykepleier må ha. Også må man være selvstendig. Dette lærer du på sykepleierstudiene. Du lærer medikamenthåndtering og flere viktige egenskaper igjennom de tre årene studiene tar. 
  3. I tillegg må du være åpen for å lære. Du blir aldri utlært som sykelpleier, skyter Torine inn. Du lærer å bli sykepleier i undervisning, terori som du får øvd på i USNs moderne simuleringssentre på campus, samt ute i praksis med kyndige veiledere. 

Vi kobler deg til arbeidslivet i praksis

Det mest interessante med studiet har vært praksis, synes Torine.

– Før praksisperiodene lærer vi en del teori som vi skal øve på i praksis. Det er også interessant hvor mye du lærer om deg selv. Hvordan du takler ulike situasjoner, hvordan du lærer kommunikasjonsferdigheter, å møte pasienter i ulike situasjoner og hvordan du jobber under press.

Birgitte synes det er spennende å møte ulike mennesker og pasienter.

– Mennesker er kompliserte, og hvert individ er unikt. Det å skulle å ivareta deres unike behov innebærer mye ansvar, og det krever kunnskap fra mange ulike felt. Det er en viktig rolle du skal formes til, og kunnskapen du opparbeider deg er relevant for mange situasjoner i livet.

Et helt nytt simuleringssenter

På campus Vestfold er det et splitter nytt simuleringssenter for sykepleiestudentene. Der kan du øve på ferdigheter du trenger før du skal ut i praksis. Å ha et så flott simuleringssenter gjør at du føler deg tryggere når du skal møte ekte pasienter.

– Det nye simuleringssenteret på campus Vestfold er moderne, og det gir en opplevelse som er ganske tett på den du får ved de mest moderne sengepostene på sykehuset. Derfor er det en ypperlig forløper til praksis. Det jeg setter mest pris på er den åpne og romslige løsningen, og at det samtidig er mulig å øve på prosedyrer individuelt og uforstyrret, sier Birgitte.

Gode råd til deg som vil bli sykepeier

Torines råd til kommende sykepleierstudenter er:

  • Hold hodet kaldt og les.
  • Om en eksamen ikke går som forventet, så går det bra neste gang (skulle ønske noen sa det til meg).
  • Kos deg! Det skal være gøy i bobla du er i.
  • Det er viktig å ha gode medstudenter, og en god lesepartner!
  • Du bruker som regel første året på å finne rutiner på hvordan du leser og lærer best. Da jeg fant ut hvordan jeg lærte best, gikk pensum overraskende veldig bra!

Birgitte har også et godt råd dersom du tenker at sykepleie kan være noe for deg: Søk!

Dette er en profesjon som alltid vil være viktig for samfunnet, og du er garantert sikker jobb etter endt utdanning. I tillegg til utrolig mange andre praktiske fordeler kan du også bidra til å gjøre en forskjell, som mange opplever som ekstremt givende og verdifullt i seg selv.

 

sykepleierstudenter

Slik er det å være sykepleier

Sykepleiere har mange viktige roller, mener Michelle. Det er et tøft yrke og du må stå opp for pasientene hver dag.