Elin har jobbet som sykepleier på medisinsk overvåkning i 12 år, og er nå kvalitetsrådgiver i klinikkledelsen på sykehuset i Vestfold. Hun er også stipendiat ved USN, personorientert helsearbeid. Hun deler sine erfaringer som sykepleier og gir deg som har valgt yrket tre gode tips å ta med deg. 

– En av mine første ledere sa til meg: Spør deg selv om pasienten får tilstrekkelig luft, vit hva som er riktig og gal respirasjon, se og kjenn hvordan personen er sirkulert. Vær nysgjerrig på kroppen til pasienten, forteller hun.

Noe av det som ofte føles helt unyttig når man starter som sykepleierstudent, er å lære om sykepleieteoretikere, men Elin vil faktisk gå tilbake til Florence Nightingale, som sa noe slikt som «den viktigste kunnskapen som kan gis til sykepleiere er å lære dem hva og hvordan de skal observere.»

Elin SagaElin Saga

Sykepleie handler om handling

Observasjon må føre til handling. Et av de viktigste elementene ved å være en dyktig sykepleier er å se sammenhenger. Det handler om å vurdere hvordan ting følger hverandre og alltid være nysgjerrig.

– Du må kunne de praktiske oppgavene jobben krever, og du må være nysgjerrig på mennesker og ikke minst hvordan kroppene deres fungerer, understreker Elin.

Etter hvert setter det seg i ryggmargen:

– Sykepleiere gjør ting uten at du vet det. Når de tar på deg kjenner de etter puls og teller respirasjon. Livsnødvendige oppgaver som du tar som en selvfølge, fortsetter hun stolt.

Å gjøre en forskjell

Selv om det kan være krevende, er Elin sikker på at sykepleieryrket forandrer deg som menneske. Som sykepleier møter man mennesker i alle livets faser. 

– Å være sykepleier påvirker deg veldig mye. Man endrer seg som menneske, man ser at mennesker har det vondt og vanskelig, og jeg tror jeg har blitt et lykkeligere menneske av å komme så nær andre.

Hun synes det er et privilegium å få komme så tett på andre mennesker og få utgjøre en forskjell i livene deres.

– Man møter mennesker i alle livets faser. Utrolig nok har ofte de triste historiene også en lys side. Jeg hadde en pasient som var døende for mange år siden,og fulgte ham gjennom de siste tre dagene av livet. Jeg ble kjent med kona og barna, fikk innsyn i deres tanker og fikk være der da de gråt og lo, forteller hun. 

Det er klart man husker tøffe tider og vanskelige avgjørelser, men Elin tenker også ofte på de stundene det virkelig har føltes riktig helt inn i ryggmargen å være akkurat sykepleier. - Da vi var kanskje 10 personer inne på rommet hos en pasient som fikk hjertestans og blødninger, og det sto om livet. Når alle vet hva de skal gjøre, det er effektivt og dempet stemning, kompresjoner, medisiner og instrukser kommer på løpende bånd, og alle er profesjonelle. Da føles det riktig, sier hun.

– Det er da man føler både at man gjør nytte for den personen som ligger der, men også er en del av noe viktig i samarbeid med andre leger og sykepleiere. Bonusen er når pasienten, etter å ha ligget mange uker innlagt, kan gå hjem og ha et godt liv.

Planlegge og ha oversikt

Det er mange år siden Elin sto klar som nyutdannet sykepleier i 2001, men selv er hun ikke helt sikker på om nok har forandret seg siden den gang.

– Jeg tror og håper at vi kan bli bedre på å ta med pasientene på laget. De må i større grad involveres i beslutninger som angår dem, sier hun engasjert.

– Jeg ønsker meg mer mot  mot til å fronte faget mot til å stå opp for pasienten. Det er kanskje provoserende, men jeg er opptatt av at vi trenger gode hoder, ikke alltid bare flere hender. Vi må gi sykepleiere påfyll og evne til å stå i alle de krevende oppgavene og prosessene, sier hun.

Mange tenker at å være empatisk og snill er viktige egenskaper for å bli sykepleier, men dette mener Elin er noe som gjelder for absolutt alle.

– Om du er lærer, bussjåfør eller kjører gravemaskin, er det viktig å være empatisk og snill. Jeg vil si at å ha evne til å planlegge og ha oversikt, er de viktigste egenskapene man kan ha, sier hun.

Det er andre ting som står sentralt for de virkelig gode sykepleierne, tenker hun: - Som sykepleier vil du alltid oppleve at dagen blir endret og ikke som forventet. Skal man takle det, må man ha en plan. Jeg har alltid tenkt gjennom hvordan dagen skal bli før jeg så mye som vet hvilke og hvor mange pasienter jeg skal ha. Jeg har sett for meg hvordan jeg først går inn til alle pasienter jeg skal ha, observerer, prater med dem, ofte synes jeg det er vel så viktig som å få en lang rapport, eller lese alle notater i journalsystemet. Kom i gang, se og lytt. Godt humør og evne til å samarbeide med andre må jeg også fremheve, ingen trives med sure folk som bare vil gjøre det på sin måte, avslutter hun litt bestemt.

Elins tre tips for deg som vurderer å bli sykepleier:

  1. Pasienten er det aller viktigste
  2. Sykepleieryrket er hardt arbeid og har krevende turnuser
  3. Du er den viktigste personen for pasienten, der og da

– Sykepleie er ikke for pingler

Sykepleie er et tøft yrke, mener instituttleder Lise Gladhus. Du må kunne ta røffe avgjørelser; det står mellom liv og død i dette yrket.