1. Får utgjøre en forskjell 

Håkon Hoelstad går tredje året på bachelor i vernepleie på campus Porsgrunn. Å bli vernepleier gjør at han kan jobbe med noe givende og hjelpe personer som trenger ham i hverdagen. 

– Jeg valgte vernepleie fordi jeg visste at jeg ville jobbe med mennesker. Denne utdanningen gir meg muligheten til å jobbe sammen med både barn og ungdom, voksne og eldre mennesker med psykiske, fysiske eller kognitive funksjonsnedsettelser.

Ellen-Johanne Ebbesberg går også tredje året på bachelor i vernepleie og er helt sikker på at hun har funnet det rette studiet. Som vernepleier ønsker hun å utgjøre en forskjell for de som ikke mestrer hverdagen selv.  

Vernepleierstudent Ellen-Johanne

Ellen-Johanne på simuleringssenteret på campus Porsgrunn. 

– Om du vurderer å søke vernepleie, men er usikker, så vil jeg påpeke at dette er et yrke som virkelig gir mening. Jeg får muligheten til å hjelpe mennesker som setter pris på det jeg gjør. Vernepleie er et yrke som gir mulighet til å hjelpe andre og å tilrettelegge for dem slik at de kan kjenne på egen mestringsfølelse.

Å bli vernepleier betyr at du kan gjøre en forskjell for de som har utfordringer i samfunnet.

2.  Mange jobbmuligheter

Som vernepleiestudent lærer du virkelig å se ting i et nytt perspektiv. Man lærer om kommunikasjon og relasjon mellom mennesker. Det gjør at du ser ting i et helt nytt perspektiv og får mer forståelse for ulike situasjoner.

– En bachelor i vernepleie på USN gir oss både teoretisk og praktisk kompetanse. Det gjør oss sterkere når vi skal ut i arbeidslivet. Vi lærer hvordan vi kan bidra til å styrke muligheter, funksjon, deltakelse og rettigheter til personer med varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse. I tillegg får vi medisinskfaglig kompetanse på simuleringssenteret på campus. 

– I tillegg til teori er dette et studium med mye praksis, noe som gjør at du får prøvd ut teorien veldig kjapt. Det bidrar også til at jeg lærer raskere alt det viktige en vernepleier gjør, mener Håkon. 

Han legger til at det gjør at studiet blir mer variert og spennende. 

På studiet lærer studentene også medikamenthåndtering og medikamentregning, og de får prøvd ut kunnskapen på simuleringssenteret på campus Porsgrunn. Studentene har også mye praksis ute i feltet. 

– På universitetets simuleringssenter får vi øvd på de prosedyrene vi møter i praksis. Den teoretiske innføringen vi får er også praksisrettet. Når man får knyttet teorien opp mot det praktiske blir ting lettere å forstå. Vi har fått mulighet til å dissekere lunger, hjerte, nyrer, strupe og lever av gris. Det gir oss et bedre innblikk i hvordan kroppen fungerer enn å se på illustrasjonene i bøkene og på nett, forklarer Håkon.

– Vi må blant annet kunne sette sprøyter og kateter. Det fantastiske øvingssenteret på campus gjør at vi har et bra sted å lære, men også en arena hvor vi ofte møtes, sier Håkon.

En så bred kunnskap er nyttig å ha med seg når man skal ut i jobb. Det gir også mange muligheter videre. 

  • du kan jobbe i tjenester til mennesker med utviklingshemming
  • du kan jobbe med barn og unge med ulike behov for tilrettelegging i barnehage og skole
  • du kan jobbe innen rusomsorg og psykiatri
  • du kan jobbe i hjemmesykepleien og i eldreomsorgen
  • du kan jobbe i NAV

 

3. Godt studieliv på campus

Håkon trives godt på vernepleiestudiet og mener han har vokst som menneske i løpet av studietiden. 

– Jeg liker de sosiale mulighetene til studentene utenom skoletiden. USN tilbyr aktiviteter som fotball, volleyball, innebandy og masse mer hvor man kan møte studenter fra andre utdanninger og bli kjent.

Ellen-Johanne er helt enig: Hun liker det sosiale livet som student i Porsgrunn. Her han hun fått mange gode venner: som hun ofte studerer sammen med.

– Vi studere ofte sammen og møtes også for ulike sosiale aktiviteter utenom studiene i tillegg. 

Daniel Lauritzen studerer bachelor i vernepleie

Derfor valgte Daniel å bli vernepleier

Daniel Lauritzen visste at han ville jobbe med noe som gir ham mening. Valg av yrke ble enkelt: Vernepleier!