info
Håkon Hoelstad studerer vernepleie ved campus Porsgrunn

Bachelor i vernepleie

Porsgrunn - Heltid

Som vernepleier hjelper du mennesker med ulike funksjonsvansker med å mestre hverdagen og fremme deres rettigheter.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 060
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 85
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
vernepleiestudenter
bachelorstudenter
vernepleiestudenter

Hvorfor ta bachelor i vernepleie?

Det er stort behov for flere vernepleiere.

Som vernepleier har du varierte arbeidsoppgaver og bidrar til at personer med funksjonsvansker får en bedre livskvalitet. Du legger til rette for at mennesker med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker får ivaretatt sine rettigheter og muligheter for deltakelse i samfunnet.

 

 

Hva slags jobb får du?

En vernepleier jobber med mennesker med funksjonsnedsettelser i ulike livssituasjoner.

Som vernepleier jobber du med mennesker der de bor eller er på avlastning, der de jobber eller går på skole, der de tilbringer fritiden eller der de får sin behandling. Det finnes mange vernepleiere i kommunehelsetjenesten, i rusomsorgen og innen psykisk helsevern. Noen jobber også i oppvekstsektoren, i barnevernet eller på NAV.

Med en bachelorgrad i vernepleie kan du søke autorisasjon som vernepleier. Vernepleiere er autorisert helsepersonell. Du vil bli ettertraktet, og samfunnet har stort behov for kvalifiserte vernepleiere.

Kontakt med arbeidslivet

Arbeidspraksis er en viktig del av studiet. Universitetet i Sørøst-Norge har avtaler om praksisplass i barnehage, skole, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, sykehjem, NAV og ved flere private og offentlige institusjoner.

Dette lærer du på bachelor i vernepleier

Med bachelor i vernepleie fra USN får du solid fagkunnskap innen både helse- og sosialfag. Vi har som mål at du etter endt utdanning får et bevisst forhold til ditt verdigrunnlag, er brukerorientert, reflektert og kan møte utfordringer i et flerkulturelt samfunn.

I studiet lærer du hvordan du kan bidra til å styrke muligheter, funksjon, deltakelse og rettigheter til personer med varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse som følge av for eksempel utviklingshemming, rus eller psykiatri. Studiet henter kunnskap fra fagområder som helse-, sosial og velferdsfag, psykologi, statsvitenskap og jus.

Studiet undervises på campus Porsgrunn, der du kan ta del i et aktivt og engasjerende studentmiljø. Les mer om livet som student i Porsgrunn.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir grunnlag for opptak til USNs masterstudium i samfunn og helse. Du kan også søke en rekke forskjellige etter- og videreutdanninger.

Skaff deg internasjonal erfaring

På bachelor i vernepleie er vi opptatt av at du som student også tilegner deg internasjonale perspektiver på helse og velferd. Vi har derfor en forventning om at du i løpet av studiet reiser på et kortere eller lengere utenlandsopphold. Å studere eller gjennomføre praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, øke språkferdighetene, og utvikle dine personlige egenskaper og omstillingsevne. Studenter som ikke kan reise på utenlandsopphold vil i stedet ha undervisning sammen med internasjonale studenter, samarbeide med studenter fra utenlandske universitet på nett, delta i forelesningsrekker med internasjonale gjesteforelesere og liknende. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

46.7
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
31.4
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?