Vurderer du å bli barnevernspedagog eller vernepleier, men vet ikke helt hva forskjellen er? Vår ekspert Ramona Lorentsen forteller og oppklarer et par ting om yrkene – og forhåpentlig blir det lettere for deg å velge en av utdanningene.  

Forskjellen på barnevernspedagog og vernepleier

Det er en ganske stor forskjell – selv om mange barnevernpedagoger og vernepleiere kan jobbe på samme sted – for eksempel som miljøterapeut i skolen eller på institusjoner for unge som av en eller annen årsak ikke kan bo hjemme med familien.

Heidi Åsheim tar en bachelor i barnevern fordi hun vil gi sårbare barn og unge bedre oppvekstvilkår. Hun anbefaler studiet til deg som ønsker å jobbe med barn og unge. 

Begge utdanningene jobber med personer som faller utenfor eller har store utfordringer med å være som «alle» andre! Som barnevernpedagog og vernepleier skal du sammen med brukere finne ressurser og muligheter som kan føre til mestring og muligheter. Tar du utfordringen – skal vi sikre deg en spennende læringsreise!!

Hva gjør en barnevernspedagog?

 • En barnevernspedagog identifiserer behov og gir rett hjelp til rett tid til barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
 • Man har alltid «barnets beste» i fokus
 • En bidrar til å sikre at barns, unges og foreldres rettigheter ivaretas
 • En barnevernspedagog anerkjenner at barn og unges har behov for trygghet og kjærlighet
 • Man arbeider med å fremme inkludering, læring og mestring
 • Man utfører forebyggende, miljøterapeutisk og sosialpedagogisk arbeid
 • En barnevernspedagog jobber også med saksbehandling og tiltaksarbeid i barneverntjenestene
 • Når du blir barnevernspedagog vil du kunne forstå hvordan vårt velferdssystem er bygd opp og hvordan du på en etisk verdibasert måte skal sjonglere mellom ulike dilemmaer i spenningsfeltet mellom kontroll og hjelp
 • Som utdannet barnevernspedagog må du tenke og handle «utenfor boksen» - altså finne nye måter å løse utfordringene på – dette gjennom å finne løsningene sammen med de som eier «problemene».

Daniel Lauritzen studerer bachelor i vernepleie

Derfor valgte Daniel å bli vernepleier

Daniel Lauritzen visste at han ville jobbe med noe som gir ham mening. Valg av yrke ble enkelt: Vernepleier!

Hva gjør en vernepleier?

 • Jobbe med mennesker som kan ha fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser
 • Jobbe med hele livsløpet – barn, unge, voksne og gamle
 • Vernepleiere fremmer, verner om og sikrer rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, og utviklingshemmede spesielt
 • Du vil bli en autorisert helsepersonell – det vil si at du skal ha kunnskap om anatomi, fysiologi, sykdommer, medisiner, samt kunne sette sprøyter
 • Jobbe med habilitering og rehabilitering – gjennom miljøterapeutisk og spesialpedagogisk   arbeid
 • Samarbeide med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører for å fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet
 • Forstå hvordan vårt velferdssystem er bygd opp og hvordan du på en etisk verdibasert måte skal sjonglere mellom ulike dilemmaer i spenningsfeltet mellom kontroll og hjelp
 • Tenke og handle «utenfor boksen» - altså finne nye måter å løse utfordringene på – dette gjennom å finne løsningene sammen med de som eier «problemene»