info
Barnevernstudent Heide Åsheim

Bachelor i barnevern

Porsgrunn - Heltid

Som barnevernspedagog bidrar du til at utsatte barn og unge får trygge oppvekstvillkår, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 070
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 80
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor bachelor i barnevern?

En bachelor i barnevern gir deg kompetansen du trenger for å kunne hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner.

Utdanningen legger vekt på forebyggende tiltak, god saksbehandlingskompetanse og kommunikasjon med mennesker i et flerkulturelt samfunn.

Hva slags jobb får du?

Studiet gir deg kompetansen du trenger for å jobbe med utsatte barn og unge, og deres familier eller omsorgspersoner. De fleste barnevernspedagoger jobber i barneverntjenesten, i barnevernsinstitusjon eller som miljøterapeuter i barnehage eller skole.

Kontakt med arbeidslivet

Arbeidspraksis er en viktig del av studiet. Vi har avtaler om praksisplass med Bufetat for arbeid i barnevernsinstitusjoner, men også med kommunale barnevernstjenester, NAV, skoler, barnehager og noen private aktører.

Dette lærer du på bachelor i barnevern

Du vil gjennom studiet få en generell innsikt i barns utvikling og oppvekst, med spesiell vekt på barn og unge i sårbare situasjoner. For å få denne innsikten vil du under studiet være innom fag som psykologi, pedagogikk og sosiologi.   

Du vil lære å identifisere sårbare barn og unge og samarbeide med både barna og deres familier for å utvikle passende tiltak. Utdanningen gjenspeiler at dette samarbeidet bygger på kunnskap om og fra barn og unge. Likeverd, respekt for enkeltindividets integritet, brukermedvirkning og brukerperspektiv er viktig gjennom hele studiet.

Det legges også vekt på samarbeid på tvers av fag, etater og profesjoner og arbeid med innovasjon, samskaping og entreprenørskap.

Studiet gjennomføres på campus Porsgrunn, der du kan ta del i et aktivt og engasjerende studentmiljø. Les mer om livet som student i Porsgrunn.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir grunnlag for opptak til ulike masterstudier og videreutdanninger innen barnevern. På USN kan du ta master i barnevernsarbeid og master i samfunn og helse.

Skaff deg internasjonal erfaring

På bachelor i barnevern er vi opptatt av at du som student også tilegner deg internasjonale perspektiver på helse og velferd. Vi har derfor en forventning om at du i løpet av studiet reiser på et kortere eller lengere utenlandsopphold. Å studere eller gjennomføre praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, øke språkferdighetene, og utvikle dine personlige egenskaper og omstillingsevne. Studenter som velger bort utenlandsopphold vil i stedet ha undervisning sammen med internasjonale studenter, samarbeide med studenter fra utenlandske universitet på nett, delta i forelesningsrekker med internasjonale gjesteforelesere og liknende. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må lever politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

44.7
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
35
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.