Vegard Snartland

Vegard Snartland

Førstelektor / Programkoordinator
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (N-114)