Nattergalen

En ung student hjelper en gutt med å få på hjelmen.

Gjennom Nattergalen kan studenter bli mentorer for barn med minoritetsbakgrunn. Dette er et tilbud til våre barnevernstudenter og vernepleierstudenter.

Vil du bli mentor for et skolebarn med minoritetsbakgrunn?

 • Du får trening i kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Du opparbeider deg en unik flerkulturell kompetanse
 • Deltakelse gir erfaringer og kunnskaper du ikke kan lese deg til
 • Du får mulighet til å ta eksamen i emnet Mentorskap i en sosialfaglig og flerkulturell kontekst ved slutten av mentoråret (5 studiepoeng)
 • Du får 5000,- i honorar til dekning av utgifter
 • Du får mulighet til å være en positiv rollemodell som skaper mestringsopplevelser for et barn

Å delta i Nattergalen innebærer:

 • Å møte mentorbarnet en gang i uka fra oktober til juni
 • Å delta på ulike fellesaktiviteter
 • Opplæring, tett oppfølging og veiledning

Nattergalen har to målsettinger

 1. Styrke det flerkulturelle erfaringsgrunnlaget i barnevernet ved at studenter i barneverns- eller sosialfaglig utdanning får økt kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.
 2. Bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og får muligheten til å ta høgere utdanning.

Nattergalen er et internasjonalt prosjekt som ble startet i 1997 i Malmö. I dag er flere universiteter fra Europa deltakende i prosjektet: Østerrike, Tyskland, Finland, Spania, Sveits, Sverige og Norge. I Norge er åtte universiteter eller høgskoler med i prosjektet, hvor Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Budfir) har ansvaret for koordineringen av prosjektet.

I Norge er målgruppen for prosjektet barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år som kan ha utbytte av en mentor. Studenter i barnevern-, vernepleie- og sosialfagsutdanning får tilbud om å være mentor for et barn fra oktober til mai. Studentene skriver søknad til koordinator ved universitetet og blir vurdert og matchet med mentorbarn i samarbeid med barneskolen. Universitetene bør i særlig grad rekruttere studenter med minoritetsbakgrunn til ordningen

Nattergalen logoDet er faste rammer rundt tiden mentor og barn tilbringer sammen. Mentor skal være sammen med mentorbarnet sitt 2-3 timer pr uke og ta initiativ til ulike aktiviteter både alene med barnet og i felleskap med andre mentorer/mentorbarn. Barna skal få innblikk i mentorens liv som student og se viktigheten av skolegang og bli inspirert til en dag selv å studere. Det er også viktig at barna får et positivt møte med barnevern- og sosialfaglige studier, slik at flere unge med minoritetsbakgrunn velger disse studiene.

Gjennom tiden mentorene tilbringer med barna, skal mentorene få trening i å kommunisere med barn og få bedre innsikt i hverdagen til barn og familier med minoritetsbakgrunn. Denne kompetansen er viktig for studentene å ta med seg inn i arbeidslivet. Mentorskapet er en arena for gjensidig læring og forståelse, som både mentor og mentorbarn skal ha utbytte av. Halvveis i mentoråret får mentorene utbetalt et økonomisk tilskudd fra universitetene for første semester. Etter endt mentorskap får mentorene utbetalt tilskudd for andre semester og blir tildelt et bevis på at de har vært mentor i et skoleår.

Hvorfor er Nattergalen så viktig?

Gjennom Nattergalen får studenter en unik flerkulturell kompetanse de kan ta med seg inn i arbeidslivet, samtidig som flere barn med minoritetsbakgrunn får et positivt innblikk i hverdagen til barnevernsstudenter og vernepleierstudenter. Dette er viktig for å heve den flerkulturelle kompetansen og for å få flere med minoritetsbakgrunn til å utdanne seg innen disse fagene.

I 2018 offentliggjorde NOVA en forskningsrapport om prosjektet Nattergalen, hvor deres hovedkonklusjon var at prosjektet er meget vellykket, og at studenter som har deltatt har opplevd mentorskapet som nyttig for fremtidig yrkesutøvelse.

Aktuelt

 

Søk mentorskap

Søk mentorskap i Nattergalen

Kontakt

Har du spørsmål kontakt: