Nattergalen

En ung student hjelper en gutt med å få på hjelmen.

Gjennom Nattergalen kan studenter bli mentorer for barn med minoritetsbakgrunn. Dette er et tilbud til for våre barnevernstudenter.

Nattergalen har to målsettinger

  1. Styrke det flerkulturelle erfaringsgrunnlaget i barnevernet ved at studenter i barneverns- eller sosialfaglig utdanning får økt kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.
  2. Bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og får muligheten til å ta høgere utdanning.

Målgruppe for prosjektet er barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år som kan ha utbytte av en mentor. Studenter i barnevern-, vernepleie- og sosialfagsutdanning får tilbud om å være mentor for et barn fra oktober til mai. Studentene skriver søknad til koordinator ved universitetet og blir vurdert og matchet med mentorbarn i samarbeid med barneskolen. Universitetene bør i særlig grad rekruttere studenter med minoritetsbakgrunn til ordningen.

Nattergalen logoDet er faste rammer rundt tiden mentor og barn tilbringer sammen. Mentor skal være sammen med mentorbarnet sitt 2-3 timer pr uke og ta initiativ til ulike aktiviteter både alene med barnet og i felleskap med andre mentorer/mentorbarn. Barna skal få innblikk i mentorens liv som student og se viktigheten av skolegang og bli inspirert til en dag selv å studere. Det er også viktig at barna får et positivt møte med barnevern- og sosialfaglige studier, slik at flere unge med minoritetsbakgrunn velger disse studiene.

Gjennom tiden mentorene tilbringer med barna, skal mentorene få trening i å kommunisere med barn og få bedre innsikt i hverdagen til barn og familier med minoritetsbakgrunn. Denne kompetansen er viktig for studentene å ta med seg inn i arbeidslivet. Mentorskapet er en arena for gjensidig læring og forståelse, som både mentor og mentorbarn skal ha utbytte av. Halvveis i mentoråret får mentorene utbetalt et økonomisk tilskudd fra universitetene for første semester. Etter endt mentorskap får mentorene utbetalt tilskudd for andre semester og blir tildelt et bevis på at de har vært mentor i et skoleår.

Les Veronica Staalen sin blogg om hvordan hun opplevde tiden som mentor.

Hvorfor er Nattergalen så viktig?

Gjennom Nattergalen får studenter en unik flerkulturell kompetanse de kan ta med seg inn i barnevernet, samtidig som flere barn med minoritetsbakgrunn får et positivt innblikk i hverdagen til barnevernsstudenter. Dette er viktig for å heve den flerkulturelle kompetansen i barnevernet og for å få flere med minoritetsbakgrunn til å utdanne seg innen disse fagene.

Nova har nå offentliggjort en forskningsrapport om prosjektet hvor deres hovedkonklusjon er at prosjektet er meget vellykket.

Relevante lenker:

 

Har du spørsmål kontakt:

Våren 2019 ble mentorer og lærere ved USN intervjuet av redaktør for bladet Natteravn. 
Spennende artikkel på side 14.