info
master i barnevernsarbeid

Master i barnevernsarbeid

Porsgrunn - Deltid

Arbeider du innen barnevernsfeltet og ønsker faglig utvikling? Med en mastergrad i barnevernsarbeid kan du utvikle din analytiske, kritiske og praktiske kompetanse.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert og På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 5140
 • Antall semester: 8
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 40
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlingsdatoer

Samlinger MBVA100 høst 2024:

 • 1. samling - Uke 34: mandag og tirsdag
 • 2. samling – Uke 36: mandag -torsdag
 • 3. samling – Uke 39: mandag- torsdag
 • 4. samling - Uke 44: mandag-onsdag

Heltid eller deltid?

Studiet er på deltid over fire år, men det vil legges til rette for raskere studieprogresjon for de som ønsker det. Dette kan avklares med studieveileder etter opptak.

Hvorfor master i barnevernsarbeid?

Master i barnevernsarbeid vil gi deg anledning til å fordype deg i aktuelle problemstillinger av ulik art innen barnevernsfeltet. Studiet vil bidra til å utvikle din analytiske, kritiske og praktiske kompetanse, som det er stor etterspørsel etter i feltet.

Dette er et deltidsstudium over fire år, og undervisningen vil være samlingsbasert. Studiet passer derfor godt for deg som vil kombinere jobb og utdanning. Dersom du ønsker å ta studiet på heltid kan dette avtales med fakultetet etter opptak.

Hva slags jobb får du?

Master i barnevernsarbeid kvalifiserer både til arbeid i barnevernet og til andre felt som retter seg mot barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Du vil også kunne kvalifisere deg til å arbeide innen ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Studiet gir grunnlag for opptak til doktorgradsutdanning.

Kontakt med arbeidslivet

I studiet inngår en fire ukers obligatorisk praksisperiode hvor det skal gjennomføres et selvstendig innovasjonsprosjekt.

Dette lærer du

Du vil lære om barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner og om de samfunnsforhold som er av særlig betydning for deres hverdagsliv og velferd.

Du vil lære analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for å kunne møte barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, og du vil få kompetanse til å igangsette og lede fagutviklingsprosjekter og forskning.

Masterprogrammet er bygd opp rundt følgende tre kompetanseområder:

 1. Perspektiver på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.
 2. Barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.
 3. Innovasjon og fagutvikling i møte med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

master i barnevernsarbeid

En master innen barnevern gir Miranda mer fagkunnskap

Miranda valgte å ta master i barnevern for å fordype seg mer innenfor fagfeltet barnevern. Studiet lar deg kombinere jobb og studier.

Videre utdanningsmuligheter

Gjennomført studium vil kunne kvalifisere til opptak til ph.d. studium (doktorgrad).

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Opptakskrav

Fullført og bestått 3-årig sosialfaglig bachelorutdanning som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog.

I tillegg er søkere med annen helsefaglig, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig 3-årig bachelorutdanning og minimum et års relevant yrkeserfaring fra arbeid med barn og familier i utsatte livssituasjoner, kvalifisert for opptak.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass

Har du spørsmål?