Ramona Lorentsen

Ramona Lorentsen

Daglig leder SESAM / Samfunnskontakt
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (K-112)

Publikasjoner

Publikasjoner

Johansen, Oddbjørn Olsen, Per Arne; Huse, Ingvild Synnøve; Ørmen, Nita; Asmyhr, Morten; Lorentzen, Ramona.
UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra Panel G. Oslo: Universitets- og høgskolerådet 2014 (ISBN )