1. Får utgjøre en forskjell 

Yvonne Johsnrud går andre året på bachelor i vernepleie og har endelig funnet det rette studiet.

Som vernepleier ønsker hun å utgjøre en forskjell for de som ikke mestrer hverdagen selv.  

– Om du vurderer å søke vernepleie, men er usikker, så vil jeg si deg at dette et et yrke som virkelig gir mening. Jeg får muligheten til å hjelpe mennesker som setter pris på det jeg gjør. 

Martin Hagen går også andre året på bachelorstudiet. Det som motiverer Martin er at han skal jobbe med noe givende: å hjelpe mennesker som faktisk trenger ham i hverdagen.

– Man lærer å se verden med nye briller, sier Martin.

Å bli vernepleier betyr at du kan gjøre en forskjell for de som har utfordringer i samfunnet.

2. Mange jobbmuligheter

Yvonne valgte vernepleiestudiet blant annet fordi det gir mange muligheter videre.

  • du kan bli støttekontakt for en person med funksjonsnedsettelser med å mestre hverdagen
  • du kan jobbe med vanskeligstilte barn i barnehage og skole
  • du kan jobbe innen rusomsorg og psykiatri
  • du kan jobbe i hjemmesykepleien og i eldreomsorgen
  • du kan jobbe i NAV

Yvonne er vernepleiestudent og er her på øvingssenteret til USN

Yvonne på simuleringssenteret på campus Porsgrunn

Drømmejobben til Yvonne er faktisk å jobbe i fengsel, for å hjelpe personer ut i samfunnet igjen.

– Jeg har mange jobbmuligheter når jeg er ferdig utdannet, men drømmen er å hjelpe personer som sitter i fengsel til å få en ny start ute i samfunnet.

Ny student i Porsgrunn? Da har Matilde én klar oppfordring til deg

I en av Sørøst-Norges største byregioner kan du leve et idyllisk studentliv nær skjærgården.

3. Vokser som menneske

– Som vernepleiestudent lærer du virkelig å se ting i et nytt perspektiv. Vi lærer om  kommunikasjon og relasjon med mennesker, noe som gjør at du ser ting i et helt nytt perspektiv og får mer forståelse for ulike situasjoner, sier Yvonne.

Jeg har lært å se meg selv i et helt annet perspektiv enn det jeg gjorde tidligere. Jeg har lært å møte andre mennesker med et helt annet syn og perspektiv, noe som gir meg stor mening.

Før kunne jeg lett ha gått forbi en som er veldig ruset, mens nå ser jeg i større grad det store bildet: Det er et menneske. Som vernepleiestudent har jeg innsett at man er ikke sykdommen sin, man er et menneske.

– I tillegg til teori er dette et studium med mye praksis, noe som gjør at du får prøvd ut teorien veldig kjapt. Det bidrar også til at jeg raskere lærer alt det viktige en vernepleier gjør, mener Yvonne.

Hun legger til at det gjør at studiet blir mer variert og spennende. 

Martin studerer bachelor i vernepleie

Martin Hagen studerer bachelor i vernepleie Her øver han på å sette sprøyter på simuleringssenteret på campus Porsgrunn. 

På studiet lærer studentene også medikamenthåndtering og medikamentregning, og fde år prøvd ut denne kunnskapen på simuleringssenteret på campus Porsgrunn.

– Vi må blant annet kunne sette sprøyter og kateter. Det fantastiske øvingssenteret på campus gjør at vi har et bra sted å lære, men også en arena hvor vi ofte møtes, sier Martin.

Han trives godt på vernepleiestudiet og mener også at han har vokst som menneske i løpet av studietiden. 

– Man blir virkelig pusha på som individ, og i løpet av studiet har jeg virkelig gått over noen barrierer. Jeg har for eksempel lært å sette sprøyter, og er nå helt komfortabel med å utføre slike oppgaver.