Elisabeth Oskasin har valgt å spesialisere seg som kreftsykepleier. Hun har allerede flere års erfaring fra kirurgisk avdeling ved Sykehuset Telemark på Notodden, samt som kreftkontakt i hjemmesykepleien.

– Her kommer man tett på mennesker og ikke minst pårørende til den som har en kreftdiagnose. 

Nå ønsker hun mer kompetanse, og dypere kunnskap om kreft og kreftbehandling for å kunne ta bedre vare på disse pasientene.

Å jobbe med de mest sårbare pasientene

Som kreftsykepleier jobber du med sårbare personer og deres pårørende, som er i krise. For de fleste høres nok dette ut som en meget tøff og krevende arbeidshverdag. For Elisabeth er det en meningsfull jobb som krever flere egenskaper.

– Som kreftsykepleier må du være god til å lytte, ha empati, god fagkunnskap, evne til å jobbe tverrfaglig og en vilje til å møte pasientene der de er.

Kombinerer jobb og studier

Hos USN er kreftsykepleie en videreutdanning du tar på deltid. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med jobben, men det er viktig at du har god støtte fra arbeidsgiver for å kunne gjennomføre all praksis. 

En enda bedre fagperson

Studiet har gitt Elisabeth økt kunnskap om kreft og kreftbehandling.

– Ved å ta denne utdanningen får jeg et nytt kunnskapsnivå og en helt annen forståelse for faget og de pasientene jeg har ansvar for i hverdagen min. Det vil også ruste meg til å gå inn i vanskelige og utfordrende situasjoner.

I tillegg har Elisabeth fått mer kunnskap om kreftcellenes biologi og hvordan ulike behandlingsmåter virker på cellenivå. Hun vet mer om ulike forskningsmetoder, noe som kan være nyttig for å holde seg faglig oppdatert.

Praksis gir ekstra kunnskap

– Jeg er veldig fornøyd med at det er så mye praksis på dette studiet. Jeg har fått mye kunnskap ved å være innom ulike sykehus i praksis. Det er sykehus som dekker strålebehandling, lindrende behandling og cytostatikabehandling, forteller Elisabeth.

Under videreutdanningen i kreftsykepleie lærer man blant annet om cytostatika, stråleterapi, lindrende behandling, kommunikasjon og pleie av pasienten.

Hun konkluderer med at dette er et studium som gir sykepleiere bedre kunnskap, mer kompetanse og flere arbeidsmuligheter. 

En styrke med utdanningen er at hun får faglig påfyll hver uke, og at underviserne jobber ute i feltet selv, mener hun.

– Jeg vil anbefale alle som jobber tett med kreftpasienter å ta denne utdanningen, fordi du får et helt annet kunnskapsnivå og vil kunne forstå pasientene og deres pårørende på en helt annen måte. Denne utdanningen gir meg som sykepleier et mer helhetlig bilde på hva pasientene mine går gjennom med sine kreftdiagnoser.

 

studenter i operasjonssykepleie

Dette er mulighetene til en operasjonssykepleier

Fremtiden har stor bruk for operasjonssykepleiere. Les hva Aleksander, Åsmund og Bjørn Erik syntes om å studere operasjonssykepleie.