– Naturen har gjort et helt spesielt inntrykk på meg. Svalbard gjør noe med deg som menneske.

Det sier Eline Ohr, som valgte å ta det femte semesteret på Svalbard. Hun forteller at oppholdet på den unike øya har innfridd på alle måter:

– Det jeg har satt mest pris på er all tiden vi har brukt ute. Den praktiske og teoretiske erfaringen jeg har fått ved å gjøre feltarbeid under så ekstreme forhold, hvor man hele tiden må tenke sikkerhet, har vært helt uerstattelig.

– Komfortsoner er blitt flyttet, jeg har måttet utfordre meg selv og jeg er blitt mange erfaringer rikere.

Sarkofagen ved Longyearbyen

Som kommende naturforvalter valgte hun å ta et semester med studieopphold på Svalbard, fordi hun ønsket seg mer konkret erfaring fra felt- og forskningsarbeid. Semesteret begynte med flere dagers feltarbeid. Der samlet hun data til prosjektene hun skal jobbe med utover i semesteret:

–Vi var ute med rib hver eneste dag på forskjellige steder, og vi fikk sett veldig mye av Isfjorden på veldig kort tid. Naturen og landskapet er noe helt annet enn jeg har opplevd før. Jeg ble fullstendig bergtatt.

Feltarbeid ved Nordenskjoldbreden

I tillegg til naturen og opplevelsene trekker Ohr også frem det helt spesielle klassemiljøet som utviklet seg i løpet av semesteret.

– Det er noe med det å være en del av et så lite klassemiljø med så mange likesinnede, som alle har søkt seg opp dit. Man er jo litt gærne alle sammen, som velger å ta utveksling på Svalbard. Vi var ti nordmenn og ti internasjonale studenter, så vi ble en veldig fin og sammensveiset gjeng der oppe. Sånn blir det jo når man er veldig isolert i en så liten by.

Bachelor i natur- og miljøforvaltning

Natur og miljøforvaltning er et bachelorstudium du kan ta ved USN campus Bø. Du får kunnskap om bærekraftig forvaltning av naturressurser, hvordan miljøet påvirker menneskers helse og hvordan mennesket påvirker naturen. Du kan fordype deg i enten økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø.Polararve

Det er også lagt opp til at studenter kan ta et utvekslingssemester som en del av studieløpet, og ved siden av en rekke utenlandske studiesteder kan du også velge å ta femte semester som et studieopphold på Svalbard.

De to emnene du kan velge mellom under oppholdet er Terrestrial Arctic Biology og Arctic Population Ecology. Biologifaget består av et større data- og feltbasert forskningsprosjekt, der det er mye fokus på art- og habitatkunnskap. I økologifaget får du en dypere innsikt i den teoretiske bakgrunnen til arktisk økologi, og det er fokus på modeller, litteraturstudier og analyser av eksisterende databaser.Feltarbeid i Bjørndalen

 

Kaia Hortemo Skåttet

Det perfekte studiet for deg som vil bli kunstner eller illustratør

– Dette studiet ga meg gode forutsetninger for å lykkes som selvstendig næringsdrivende innenfor kunst.