Julie, Trine Eline, Ulrik, Martin Kleppe og Martin Gundersen studerer til å bli barneskolelærere, eller grunnskolelærer som det nå heter. Dette mener de er mest givende med å bli lærer på barneskolen. 

1. Lærer er et av våre viktigste yrker

Julie Nordaune Johnsen studerer til å bli lærer på barneskolen ved campus Porsgrunn. Hun er tydelig på hvorfor hun valgte dette yrket. 

– Jeg valgte å bli lærer fordi jeg synes det er det viktigste yrket vi har!

Julie gleder seg også til få mest mulig ut av hver elev og se at de lykkes.

– En god lærer kan hjelpe barn til å få ut mest mulig av deres potensial på skolen. Det er essensielt at barna lærer og finner læringsglede, slik at de fortsetter å ta utdanning og velger gode og viktige yrker som bidrar i samfunnet. Alt starter sånn sett med en god lærer, sier hun.

Har du det som skal til for å bli den perfekte barneskolelærer?

2. Å være lærer for barn er givende

Martin Gundersen valgte også grunnskolelærerutdanningen for trinn 1 til 7 som gjør at han blir lærer på barneskolen.

– Jeg begynte på lærerutdanningen fordi det er en ekstremt givende jobb. Å se gleden i øynene til et barn som har klart å løse sitt første regnestykke, er noe helt spesielt. Jeg liker å jobbe med å dyrke frem mestringsfølelsen hos barn. Det gir meg mye.

Visste du at læreryrket er et av de tryggeste utdanningsvalgene du kan ta? Faktisk kan Norge risikere å mangle hele 5800 lærere om 20 år, om ikke flere velger å bli lærer.

3. Bedre lønn og kompetanse som lærer med mastergrad

Martin Abrahamsen Kleppe synes det er bra at lærerutdanningen nå er en masterutdanning.

– At lærerutdanningen har blitt en masterutdanning, gjorde yrket mer interessant for meg enn de andre yrkene jeg vurderte.

– Det er fordi masterutdanningen gir bedre lønn, og jeg får bedre kompetanse av å gå et masterløp fremfor et bachelorløp, sier Martin.

Han mener en mastergrad gjør at han vil føle seg tryggere i jobben. Ikke minst vil han trolig være en bedre lærer, spesielt på feltet som har å gjøre med vernepleie.

4. Som lærer blir du et forbilde

Trine Eline Aas lærerstudent i Porsgrunn. Hennes egen barneskolelærer er en av grunnene til at hun valgte grunnskolelærerutdanningen for 1 til 7 trinn. 

– Det som gjorde at jeg valgte å bli lærer, er at jeg husker hvor viktig læreren var for meg da jeg gikk på barneskolen, og det forbildet hun var for meg. Hun viste at hun brydde seg om oss elever, og det fikk meg til å føle meg trygg på skolen, sier Trine Elise

– Jeg mener at noe av det vikigste elever kan få i en lærer, er en trygg og omsorgsfull person som de kan ha som et forbilde.

– Som en god rollemodell kan jeg enklere lære dem om gode verdier og holdninger, og dermed bidra til at de får en positiv utvikling.

5. Mye praksis som lærerstudent

Ulrik Lunde var opptatt av at utdanningen måtte ha mye praksis. Og akkurat det har våre lærerutdanninger. Som universitet legger vi stor vekt på kvalitet i praksisstudiet, og til sammen er du som lærerstudent ute i praksis i mer enn ett semester (altså mer enn et halvt år). Du får en egen praksislærer om følger deg tett fra skolen du jobber på.

– Å kunne være mye i praksis var det som solgte meg inn på lærerstudiet. Det er gøy å kunne jobbe med annet enn å bare lese fag, og også kunne se hva jeg utdannet meg til tidlig i studieløpet.

Barnehagelærer på tur i skogen med barn

Lærer eller barnehagelærer – hva skal du bli? 

Dette er forskjellen på barnehagelærer og en lærer.